Matriculacions

 ESO

Matrícula d’alumnes de nou ingrés a l’ESO. Curs 2017-2018  Info

Declaració sobre l’opció de rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa.  Info

Autorització imatges públiques. Info

Carta de compromís educatiu. Info


Batxillerat

Documentació matrícula batxillerat 2017-2018 Info

Tria d’itinerari primer de batxillerat   Itinerari

Tria d’itinerari segon de batxillerat   Obrir

Carta de compromís educatiu. Info

Autorització imatges públiques. Info


Cicles formatius de grau mitjà

Documentació matrícula CFGM 2017-2018  Info

Carta de compromís educatiu. Info

Autorització imatges públiques. Info


Cicles formatius de grau superior

Documentació matrícula CFGS 2017-2018 Info

Carta de compromís educatiu. Info

Autorització imatges públiques. Info

Pagaments   Pagaments


Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior. CPGS

Matrícula Info

Pagaments   Pagaments

Autorització imatges públiques. Info

Carta de compromís educatiu  Info