Gran abast de la vaga d’estudiants d’avui dijous 28 de setembre

L’alumnat de l’Institut Pla de l’Estany va presentar en forma i data adequades una sol·licitud de vaga per avui dijous, 28 de setembre. Comprovada la seva adequació a les nostres NOFC, la direcció va procedir a aprovar-la i a tramitar les preceptives autoritzacions dels pares, mares o tutors/tutores legals.

El seguiment de la vaga en els estudis  d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius és el següent:

  • 3r i 4t d’ESO: 86,09%
  • Batxillerat: 100%
  • CFGM: 75,71%
  • CFGS: 100%
  • Els alumnes de 1r i de 2n d’ESO no poden fer vaga per normativa i, per tant, fan classe amb normalitat

Es comunica també a la comunitat educativa que, davant les diverses instruccions del Fiscal General de Catalunya Sr.José Maria Romero de Tejada, referents a l’educació, la Consellera d’Ensenyament ens ha tramès una carta on s’assenyala que

Aquestes instruccions no s’ajusten a dret i seran recorregudes. Us adjunto també el comunicat del Síndic de Greuges que les valora.

Les direccions dels centres escolars sabeu dels principis i garanties que marquen una societat democràtica, valors pels quals vosaltres vetlleu i eduqueu els nostres alumnes.

Vull expressar una vegada més,com he fet reiteradament, que les direccions dels nostres centres en cap cas no tenen cap rol ni responsabilitat en l’organització del referèndum del proper 1 d’octubre.