Projectes

 

L’INSTITUT LES CORTS ÉS UN CENTRE QUE FA UNA CLARA APOSTA PER L’ENSENYAMENT DE QUALITAT, ENCAMINAT A PREPARAR ELS I LES NOSTRES ESTUDIANTS AMB UNA SÒLIDA FORMACIÓ QUE ELS GARANTEIXI L’ÈXIT EN ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS SUPERIORS, SENSE OBLIDAR, PERÒ, D’ATENDRE ADEQUADAMENT LES NECESSITATS EDUCATIVES DE LA GLOBALITAT DE L’ALUMNAT.

UNA SÈRIE D’ELEMENTS I PRINCIPIS CLARS SINGULARITZEN EL NOSTRE INSTITUT:

 • LA VOCACIÓ I PROJECCIÓ EUROPEA. EN AQUEST SENTIT, COMPTEM AMB UNA LLARGA I RECONEGUDA TRAJECTÒRIA, RENOVADA ANY RERE ANY, QUE S’HA MATERIALITZAT EN LA REALITZACIÓ DE NOMBROSOS INTERCANVIS I VIATGES D’ESTUDI, EN LA PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS PROJECTES EDUCATIUS D’ÀMBIT EUROPEU I EN LA POTENCIACIÓ DE L’ENSENYAMENT DE (I EN) LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS I FRANCÈS).
 • L’INTERÈS DEL CENTRE PER INTRODUIR DES DE LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES –TECNOLOGIA, ARTS PLÀSTIQUES, CINEMA, MÚSICA…– L’APRENENTATGE I L’APLICACIÓ DE PROGRAMES INFORMÀTICS I AUDIOVISUALS.
 •  A PARTIR DEL TEATRE I LES PRESENTACIONS ORALS DELS TREBALLS POTENCIEM LES HABILITATS EXPRESSIVES I LA COMPETÈNCIA ORAL DE L’ALUMNAT, JA DES DE PRIMER D’ESO.
 • FOMENTEM L’INTERÈS PER LA GEOGRAFIA, LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L’ART, PER LA COMPRENSIÓ HISTÒRICA I ARTÍSTICA, PER LA GEOGRAFIA TANT DE CATALUNYA COM DEL MÓN. FOMENTEM L’ESPERIT CRÍTIC I DEMOCRÀTIC PER PODER COMPRENDRE EL MÓN ACTUAL TOT ESTUDIANT DE QUINES ARRELS FOMENTEM EL RESPECTE PELS DRET HUMANS I LA CONVIVÈNCIA PACÍFICA.
 • L’INTERÈS PER LES INSTITUCIONS ECONÒMIQUES, LA CIÈNCIA APLICADA I LA CONSCIÈNCIA SOBRE EL MEDI AMBIENT SÓN L’EIX DELS PROGRAMES IMPARTITS DES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS I SEMINARIS.
 • LA VOLUNTAT DE L’INSTITUT DE PROJECTAR ELS TREBALLS I CONEIXEMENTS DEL NOSTRE ALUMNAT EN CONCURSOS ORGANITZATS PER UNIVERSITATS I ALTRES ORGANITZACIONS DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA.

TOT SEGUIT, US PRESENTEM UNA MOSTRA D’ALGUNS DELS PROJECTES MÉS SIGNIFICATIUS D’ENTRE TOTS ELS QUE DUEM A TERME:

PROJECTES DE L’INSTITUT LES CORTS 2015-2016

El nostre institut, conscient de la importància que tenen en la societat la imatge i la comunicació, ha apostat per potenciar les capacitats de l’alumnat en l’expressió oral i en el domini dels audiovisuals des de diverses matèries, així com des de la pràctica generalitzada, projectes concrets i activitats extraescolars.

TEATRE (AMPA I LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA)

Com a activitat extraescolar organitzada per l’AMPA, s’ofereix un taller de teatre, obert a l’alumnat de tots els nivells. Amb aquesta activitat, potenciem les habilitats expressives de l’alumnat, així com el fet de parlar en públic, a la vegada que entren en primera persona en el món de la Literatura. Des del punt de vista artístic, la qualitat del treball ha estat reconeguda, d’una banda, amb la invitació que ha rebut el nostre grup per participar en l’acte de clausura del Festival d’arts escèniques escolars de Barcelona i, d’una altra, amb la presència en diversos festivals de teatre professional.

A 1r i 2n curs d’ESO, fan una representació de les escenes dels llibres de lectura obligatòria: “El àrbol de Julia” de Luís Matilla i “Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes. També en l’àmbit de la mateixa matèria s’assisteix a representacions teatrals.

RÀDIO

Des del Departament de Llengua Castellana, i amb la col·laboració d’altres departaments (anglès, català…), es dóna continuïtat al projecte de “Ràdio Màter” amb el treball a classe de continguts lligats a aquest mitjà (elaboració de guions, treball de la llengua oral i de les competències comunicatives…) i la gravació de programes de ràdio que es penjaran després a Internet. L’Ampa col·labora econòmicament amb la contractació d’un ex-alumne dinamitzador de l’activitat i una ex-professora de llengua castellana, jubilada, ens ajuda en la gestió de l’activitat.

REVISTA

A 2n curs d’ESO, l’alumnat de llengua i literatura castellana, per grups i de forma voluntària participen en la confecció d’una “revista digital i interactiva”. Aquesta revista és penja a Internet mitjançant el programa ISSUU.

CINEMA (VISUAL I PLÀSTICA I CIÈNCIES SOCIALS)

Entenem la utilitat que pot tenir per a l’alumnat de qualsevol especialitat, poder incorporar en els seus treballs, produccions audiovisuals. Amb aquesta certesa, potenciem el llenguatge audiovisual, des dels Departaments de Visual i Plàstica i Ciències Socials oferint dues matèries optatives i un projecte de recerca de 4t d’ESO:

A 2n d’ESO: ANALITZEM EL LLENGUATGE DE LA IMATGE: CINEMA

Busquem una participació interactiva de l’alumnat. Estudiem els mecanismes de la imatge en moviment, la narrativa cinematogràfica, els codis i el llenguatge.

Treballem:

 • Les joguines òptiques i la creació d’imatges en moviment, – Stop Motion, Go Motion i Pixilació.
 • Els “trucs” cinematogràfics i la ficció.
 • El guió cinematogràfic.

I analitzem la producció per a crear missatges audiovisuals rodats en vídeo

Els objectius són:

 • Realitzar produccions amb vídeo (curtmetratges, espots, animació, reportatges, etc).
 • Promoure l’exploració, l’experimentació i el descobriment com a mètode de treball.
 • Donar veu, tant als alumnes creadors de missatges com als alumnes com a públic potencial, que fan d’agents crítics i actius davant les creacions audiovisuals (cinema i TV).
A 3r d’ESO: CINEMA EN CURS

L’alumnat posa en pràctica les tècniques fotogràfiques i cinematogràfiques en tots els vessants: guió, realització, direcció, interpretació i muntatge.

Treballem, en primer lloc, els paràmetres de fotografia i, més endavant, del cinema. Visionem fragments de pel·lícules de diferent autoria per arribar a rodar i editar finalment el nostre curtmetratge.

Potenciem el treball en equip ja que exigeix una intensa convivència i capacitat de reflexió i diàleg per arribar a preses de decisió.

Treballem en el projecte Cinema en curs impartit conjuntament per cineastes i docents en coordinació amb la resta d’instituts que formen part del projecte dirigit per l’associació cultural A Bao Q en contacte amb l’equip pedagògic de la Cinémathèque de Paris.

Els nostres curts han estat reconeguts al Festival Internacional de Curtmetratges encatalà (Menció especial, el 2006), a la Cinématèque de Paris (selecció en l’edició de nou vídeos, el 2006 i el 2007), i pel Premi del públic en el Festival Internacional de  Televisió Infantil (OETI), el 2010.    (http://www.cinema-en-curs.org)

APRENENTATGES I SERVEIS COMUNITARIS

Es tracta d’una proposta innovadora, tot i que parteix d’elements molt coneguts: el servei voluntari a la comunitat i, òbviament, la transmissió i construcció de coneixements, destreses i valors a càrrec de l’escola. La novetat no rau, doncs, en cadascuna de les parts que el formen, sinó en l’estreta vinculació de servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent contemplada en el currículum. Els àmbits del servei poden ser múltiples (intergeneracional, patrimoni, medi ambient, discapacitats, salut, pobresa…) així com les connexions amb el currículum en base a un treball de competències transversal.

Aquests són els projectes en els que participem:

TREBALLS DE SÍNTESI

Amb la voluntat de garantir la màxima qualitat i rigor en aquests treballs, el nostre centre disposa d’una coordinació encarregada d’aquesta tasca que, d’acord amb els respectius equips docents, actualitza els continguts i els adequa a la normativa vigent.

A PRIMER D’ESO

Quan les pedres parlen

L’alumnat de 1r d’ESO, des d’una emocionant immersió a l’arqueologia egípcia, obre un eix que el condueix a un treball transversal des de les diverses àrees curriculars.

A SEGON D’ESO

Arquitectura i Urbanisme

Visita i investigació del Monestir de Sant Cugat i el Park Güell,dos conjunts propers, singulars i atractius que es plantegen una manera de viure.

A TERCER D’ESO

A Barcelona. Alimentació, esport i història

Estudi de l’alimentació i els productes frescos a partir d’una visita experimental a un mercat de Barcelona (programa menjodemercat). Taller de cuina a la Fundació Alícia i visita al Monestir romànic de Mont Sant Benet. Visita al Museu del Futbol Club Barcelona.

Els treballs de síntesi es plantegen com un treball en equip, d’experimentació i deducció per arribar a exposar mitjançant l’ús de presentacions, fotografies, representacions i filmacions les seves descobertes i conclusions.

PROJECTE DE RECERCA DE QUART D’ESO

Els alumnes de quart d’ESO, durant la setmana destinada al projecte de recerca i a proposta dels diferents seminaris, treballen aspectes sobre les ciutats:

París, on s’hi organitza una estada per l’alumnat  i Barcelona, per l’alumnat que es queda a la nostra ciutat.

INTERCANVIS I VIATGES CURRICULARS

Realitzem programes d’intercanvi d’alumnes, organitzats pels Departaments de Llengües Estrangeres, Ciències Socials, i Visual i Plàstica:

 • Amb Alemanya (Berlín), lligat al projecte Comenius, obert als alumnes de 1r de Batxillerat
 • Intercanvi cinematogràfic amb França (Marsella), un projecte lligat a les matèries de francès i cinema

Els viatges programats aquest curs van lligats a diverses matèries:

 • Amb Història de L’ART a 2n de Batxillerat visitaran la ciutat de Roma per veure en directe algunes de les obres estudiades en el programa
 • Amb El Treball de síntesi, a 3r d’eso, faran una estada a la Seu d’Urgell
 • Sortida de l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat científic-tecnològic a Carcassona i Tolosa de Llenguadoc. (Airbus 380 i “La cité de l’espace”)

 

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

INTRODUCCIÓ DE LA METODOLOGIA ACTIVA DEL TREBALL COOPERATIU

Amb el propòsit d’iniciar noves formes de treball més participatives a l’aula, estem duent a terme diversos projectes de treball cooperatiu, en tots els nivells de l’ensenyament secundari. També hem iniciat la metodologia “tutoria entre iguals o treball en parella”.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

A les tutories es treballen programes confeccionats per l’Agència de Salut sobre prevenció del tabaquisme, alcohol i drogues; els canvis a la pubertat i educació sexual.

També es fan tallers i sortides sobre la discapacitat i mobilitat, la sexualitat, les relacions abusives, l’ús d’Internet i l’orientació professional.

PROJECTES  PER  DEPARTAMENTS

PROJECTES MATEMÀTICS

El Departament prepara l’alumnat per participar en activitats extraescolars amb l’objectiu de:

 • potenciar el raonament matemàtic a través de la resolució de problemes
 • fomentar la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica presentant problemes per resoldre en equip

– FEM MATEMÀTIQUES

– PROBLEMES A L’ESPRINT PER A PRIMER CICLE D’ESO

– COPA CANGUR per equips

A partir de 1r d’ESO, es participa en les Proves Cangur, activitat que es fa simultàniament a diferents països. S’estudien estratègies que permeten resoldre, al més ràpidament possible, els problemes que s’hi proposen (exemples en la web www.cangur.org, el Nivell 1 correspon a 3r d’ESO).

Participem també en les Proves en línia per a segon cicle d’ESO i Batxillerat i en el concurs de Fotografia matemàtica.

PROJECTES INTERDISCIPLINARS DE LLENGÜES

El gust per la lectura. Aquest projecte pretén potenciar el gust per la lectura i implementar la competència lingüística dels nostres alumnes de 1r i 2n d’ESO.

Tanmateix pretén afavorir la lectura en les quatre llengües (català, castellà, francès i anglès) per tal d’augmentar la seva comprensió lectora i, per tant, facilitar i millorra el seu procés d’aprenentatge i els seus coneixements.

Es treballa també l’expressió escrita en les quatre llengües, la capacitat de síntesi (resums), la lectura crítica i la capacitat d’argumentar de l’alumnat.

PROJECTES DE VISUAL I PLÀSTICA

Realització de stop-motion , curtmetratges i projectes audiovisuals de fotografia i vídeo.

(Re)imagina’t

Els alumnes de 4t d’ESO de l’assignatura de Visual i Plàstica participen al concurs (RE)imagina’t amb la creació de 5 guions publicitaris i la producció de dos spots.

Aquest concurs és una iniciativa de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació que compta amb la col·laboració de Televisió de Catalunya i de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.

El seu objectiu és contribuir a desenvolupar l’esperit crític dels i les joves en relació amb els rols estereotipats de gènere presents en la publicitat, tot incentivant la seva creativitat i la seva implicació en la construcció de noves pràctiques comunicatives que treballin positivament la diferència sexual.

A través d’aquesta convocatòria es pretén igualment impulsar el treball en grup i la creació participativa així com incrementar la sensibilització ciutadana pel que fa a la pervivència de l’androcentrisme i el sexisme en els mitjans de comunicació.

32è Concurs Escolar Once

“A LES CORTS TENIM TALENT, EL FUTUR ES EL DESTÍ DEL NOSTRES SOMNIS”.

A la classe han treballat per descobrir el talent individual i transformar allò quotidià en extraordinari.
Desprès d’exposar idees , esbossos i treballar en grup han decidit fer un tipus de collage inspirat en els quadres de Mondrian, amb la força del color i la geometria i incorporant les seves imatges.
Els ha fet il·lusió participar en aquest concurs perquè han descobert habilitats dels companys que no coneixien  i a la vegada els ha unit com a grup .

PROJECTES D’EDUCACIÓ FÍSICA

“De marxa fent esport”, per als alumnes de 4t d’ESO, programa de prevenció de conductes de risc que es realitza amb la col·laboració de l’Institut Barcelona Esports.

“La setmana d’inclusió”: “Sensibilitza’t amb la dansa integrada” que organitza el centre cívic Joan Oliver i col·laborem els nois i noies de tercer d’ESO de l’institut les corts i l’associació Ariadna de discapacitats intel·lectuals.

PROJECTE DE CIÈNCIES SOCIALS

Des de Ciències Socials ens proposem visitar la nostra ciutat descobrint les restes de l’època que estudiem, i esbrinant el creixement del plànol de la ciutat amb el pas del temps.

PROJECTES DE TECNOLOGIA

PROJECTE AICLE  (Aprenentatge Integrat de Continguts no lingüístics i Llengua Anglesa)

L’alumnat té la possibilitat de cursar a tercer d’ESO una matèria optativa de ciències i tecnologia en llengua anglesa que porta per títol Solar Energy: An Open Mind To Developing Countries.

S’hi imparteixen continguts científics i tecnològics, com són l’energia solar, efecte hivernacle, escalfament global, plaques termosolars, plaques fotovoltaiques, etc. Aquesta matèria té , a més a més, un enfocament de ciència i desenvolupament humà ja que al llarg de les diferents unitats didàctiques es fa referència las països en vies de desenvolupament  i s’estudia com es pot aprofitar l’energia del sol quan els recursos econòmics i tecnològics són limitats.

PROJECTE DE COTUTORITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA AMB LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)

Amb la cotutorització de la Facultat de Telecomunicacions i Informàtica s’ofereix la possibilitat de fer treballs de recerca sobre robòtica, domòtica i el tractament de senyals.

COL·LABORACIÓ AMB L’ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS

Alumnat del treball de recerca de Batxillerat rep assessorament per a la fabricació amb impressores 3D dels dissenys que han projectat.

PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’ ARGO DE L’ICE-UAB

Consistent en preparar la transició de l’alumnat del batxillerat a la Universitat

ACTIVITATS

DE MÚSICA
 • Concert de Nadal amb la participació dels dos primers cursos d’ESO i alumnes que toquen instruments i/o canten, de tot el centre.
 • Participació en la Jornada de música a Les Corts (1r d’ESO).
 • Visita al Museu de la música i al Gran Teatre del Liceu.
 • Taller Sons de Barcelona: enregistrament i edició de sons amb programes informàtics de tecnologia musical, per a realitzar la banda sonora d’un vídeo (3r d’ESO) amb la col·laboració del Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sortides a exposicions i pel·lícules de temes musicals (4t d’ESO).
 • Participació en el programa “El músic del mes” del Consell Català de la Música: un músic del moment ens visita a l’aula per poder conèixer de prop com viu i com és, el procés de creació musical.
D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Atletisme a les Pistes Universitàries, ORIENTAR-NOS EN EL NOSTRE HÀBITAT. CURSES D’ORIENTACIÓ A COLLSEROLA, Organitzat per l’Institut Barcelona Esports i Atletisme a les Pistes Universitàries (2n d’ESO).
 • Participació en la setmana d’inclusió organitzat pel CC Pere IV, C.S: esports de neu: l’esquí de fons. (3r d’ESO)
 • Coneixem el nostre entorn: marxa a peu BCN-Sant Cugat.
 • De marxa fent esport de 4t d’ESO.
 • Reanimació cardiopulmonar, a 1r de Batxxillerat, amb la col·laboració d’un equip de metges i infermeres de la clínica Delfos.
 • Coneixem el nostre entorn: marxa a peu BCN- Molins de Rei. (1r de batxillerat).
 • Dinamització dels esbarjos: tennis de taula, campionats de futbol i bàsquet, préstec de material esportiu… (per a tot l’alumnat del centre).
D’ECONOMIA
 • Juguem a Borsa.
 • Visita a la Borsa.
 • Visita a la sucursal de Barcelona del Banc d’Espanya.
 • Projecte de màrqueting: disseny i llançament d’un nou producte al mercat.
 • Parlem d’economia: al llarg de les classes d’economia es fa raonar i presentar oralment qüestions relacionades amb cada bloc de continguts.
 • Treballs de recerca del Batxillerat en col·laboració amb la UAB i amb l’ONG ACPP.
DE CIÈNCIES NATURALS
 • Visita a l’Aquàrium.
 • Conferència i recerca sobre el VIH al CosmoCaixa.
 • Visita i activitat experimental sobre biotecnologia al CRG (Centre de Regulació Genòmica)
 • Conferències al centre, organitzades per la Marató de TV3.
 • Participació en la “Setmana del Cervell”, conferències al centre.
 • Conferències al centre organitzades per la UB.
 • Participació en el programa “Jo Bioquímica, i tu?”
 • Sortides relacionades amb les Ciències de la Terra i el Medi Ambient.
 • Visita a Expominer
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA-CIÈNCIES SOCIALS
 • Itinerari per la Barcelona antiga i visita al Museu d’Història de Barcelona
 • Visita al Museu Egipci de Barcelona
 • Itinerari per la Barcelona medieval i la de l’època moderna.
 • Visita al MNAC
 • Visita a l’Arxiu Municipal de les Corts (Taller sobre la Guerra Civil)
 • Visita al Palau de la Música Catalana
 • Visita a la Colònia Vidal a Puig-reig per conèixer el nostre passat industrial
 • Filmació d’un curt (cap de setmana). Assistència dels alumnes de l’optativa “Cinema en curs” a la projecció dels films del projecte a la Filmoteca Nacional de Catalunya
DE LLENGUA CATALANA
 • Sortides al teatre, conferències
 • Activitats de la Institució de les Lletres Catalanes: Els autors a l’aula, En veu alta (lectura poètica d’una antologia de textos clàssics i contemporanis)
 • Projecte “Llegim en Paella” a primer d’ESO.
 DE LLENGUA CASTELLANA
 • Participació en el programa “Llegim en parella”: treball de comprensió lectora a 1r d’ESO
 • Visita als estudis de “La Xarxa”
 • Biblioteca: Activitat “El gust per la lectura”
 • Ràdio
 • La revista digital i interactiva
 • Projecte “Creador en residència” conjuntament amb Visual i Plàstica
D’ANGLÈS
 • Concurs Nacional d’Anglès The Big Challenge
 • Concurs The Fonix
 • Concurs d’oratòria Orator
DE FRANCÈS
 • Jornada d’intercanvi amb alumnat del Collège Ravier de Morestel (Lyon)
 • Preparació (alumnat de 4t d’ESO) per presentar-se a l’examen DELF (Diplôme d’Études de Langue Française)
 • Sortides al teatre, cinema…
 • Intercanvi d’alumnat amb un Institut de Marsella
DE FILOSOFIA
 • Treball a 4t d’ESO sobre les mines antipersona amb l’ONG Moviment per la pau
 • Teatre de l’oprimit: teatre interactiu per treballar diferents temes sobre els drets humans (4t d’ESO). Organitza l’ACPP (Assemblea de Cooperació per la Pau)
DE FÍSICA I QUÍMICA
 • Visita al Cosmocaixa i realització del taller “Materials sorprenents” per part de l’alumnat de 2n d’ESO.
 • Tallers a l’institut per l’alumnat de Física i Química de 4t d’ESO:
  • La física i l’esport”.
  • Les propietats del nitrogen líquid”.
 •  Difusió de les activitats de “La setmana de la ciència” i altres que potenciin l’interés per les ciències com: “Bojos per la ciència”, “Dissabtes de la física a l’UAB”, “Barcelona International Youth Science Challenge”…, sobre tot per l’alumnat del batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia.
 • Donar a conèixer el món universitari participant en activitats organitzades per les diferents universitats com: .
  • “Experiments de física” de la Facultat de Física de l’UB, per l’alumnat de 2n de batxillerat. .
  • “Fem química al laboratori” de la Facultat de Química de l’UB, per l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat. .
  • “Química interactiva”del Departament de Química de l’UAB” per l’alumnat de 1r de batxillerat.
 • Participació en el Projecte Argó de l’ICE de l’UAB per rebre suport pels treballs de recerca de batxillerat.
DE TECNOLOGIA
 • Tallers d’electricitat a ENDESA
 • Visita a les instal·lacions d’ENDESA (sistemes domòtics)
 • Sortida a Tolosa (Airbus i Ciutat de l’Espai) amb 1r i 2n de Batxillerat
 • Visita al Museu de les Aigües, a la Pedrera, grup TTC
 • Sortida a la central tèrmica de cicle combinat del Besòs
 • Visita a la central nuclear d’Ascó
DE VISUAL I PLÀSTICA
 •  Sortides al cinema, al MACBA, al MNAC, CaixaForum, Museu Picasso…
 • Sortides per a la filmació de produccions audiovisuals
 • Sortida a la Filmoteca de Catalunya
 • Sortida al Museu del Cinema de Girona
DE CLÀSSIQUES
 • Cicle de sortides “Roma a Catalunya” que té com a objectiu mostrar l’empremta arqueològica deixada per la civilització romana damunt les terres catalanes, com ara les restes d’edificis públics, termes, aqüeductes, temples, amfiteatres, etc.
  • Itinerari per la Colònia Bàrcino: descoberta, a través dels carrers del barri gòtic de Barcelona, de l’antiga colònia romana Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, seguint la pista dels seus vestigis convertits avui en monuments de la
  • Itinerari per la Tàrraco Imperial: recorregut per la ciutat de Tarragona que ens permet conèixer de prop el conjunt  arqueològic de Tàrraco, llegat de la que va ser una de les ciutats més esplendoroses de tot l’Imperi romà.
  • Visita a la ciutat romana de Baetulo – Badalona: visita a la Domus dels Dofins i al Museu de la Ciutat de Badalona.
  • Visita a les termes romanes de Sant Boi de Llobregat: ciutat que conserva un espai termal en un excel·lent estat de conservació, que avui podem visitar dins del Museu de Sant Boi.
 • Assistència al Festival de Teatre Clàssic: representació de les obres dramàtiques grecoromanes com a mitjà d’aproximació global al món clàssic.
DE RELIGIÓ
 • Projecte Interreligiós de la UNESCO:
 • Participació amb el centre Migraestudium que treballa a Barcelona pel foment del diàleg interreligiós.
 • En aquest àmbit creiem que hem d’apropar els alumnes al món divers i plural que trobaran i per això integrem en el seu currículum la visita a diferents temples que treballen pel diàleg interreligiós: Sinagoga, Mesquita, Temple Shik, la Catedral.
 • Barcelona pels Drets Humans:
 • L’Institut pertany, des del gener del 2013, a la Xarxa d’Escoles Amnistia Internacional i com a tal participa en diferents projectes de sensibilització envers la lluita pels Drets Humans, com són les Accions Urgents i la campanya contra l’abolició dels Nens soldats.
 • A més de la participació amb diferents ONGs que treballen a Barcelona pels Drets Humans:
  • Zinesba: Cinema i Drets Humans.
  • Jornada de la Diversitat: Participació en la mostra.
  • SOS Racisme: tallers a l’aula: Som Iguals, Som diferents
  • Connecta’t: No a la discriminació.

ALTRES ACTIVITATS

 • Participem en el Fòrum de recerca de batxillerat i ESO, i en els Jocs Florals.
 • Comptem amb la participació de les famílies en l’educació conjunta dels seus fills i filles, i oferim xerrades per millorar la tasca d’acompanyament en el procés de creixement dels nois i noies.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Teatre i Esports. El grup de teatre de l’Institut Les Corts té una llarga trajectòria, amb alguns premis.

Organitzades per l’Associació de Mares i Pares de l’Institut i que podeu consultar a la seva web  www.ampa-ieslescorts.net