CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma perfil professional informàtica aplicada a la logística DUAL

Podeu veure el díptic del cicle formatiu fent clic  a la imatge

DASv2

Pla d’Estudis 

Els diferents mòduls del cicle es reparteixen en dos cursos.

Primer Segon
M1 Sistemes informàtics M2: Bases de dades
M2: Bases de dades M3: Programació
M3: Programació M5: Entorns de desenvolupament
M4: Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació M6: Accés a dades
M10: Sistemes de gestió empresarial M7: Desenvolupament d’interfícies
M11: Formació i orientació laboral M8: Programació multimèdia i dispositius mòbils
M15: Logística d’aprovisionament M9: Programació de serveis i processos
M16: Anglès M14: Formació i orientació laboral
M17: Operadors logístics i operativa bàsica de comerç internacional M15: Empresa i iniciativa emprenedora
  M16: Projecte
  M17: Formació en el centre de treball
  M18: Mòdul dual de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma adaptat per les empreses de logística

Horari 

El cicle formatiu de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma adaptat per les empreses de logística s’imparteix en horari de tarda, de dilluns a divendres

Empreses col·laboradores