Consell Escolar INS

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR I COMISSIONS

ELECCIONS de novembre/desembre de 2016

Representants de l’equip directiu

Xavier Tresserra Barba  …………………….……………………………………..Director

Manel Navarro Carrillo……………………………………………………….Cap d’estudis

Núria Vives Torrelles……….…….……………..……………………………… Secretària

 

Representants sector professorat:

Eva Cuello Peralta ……………………………………………………………… Fins 2018

Maria Dolores Climent Barber………………………..…………………………. Fins 2018

Pilar Monsonet Montes……………………..…………………………………….Fins 2018

Jacinta Montaner Perisé ……….………..……………………………………… Fins 2018

Rubén Martín Gallardo  ………………..… ……………………………………..Fins 2020

Thais Cabanillas Costa………………..………………………………………….Fins 2020

Marta Monfort Subirana………………………………………………………….. Fins 2020

Montserrat Escofet Desco………..……….…………………………………….. Fins 2020

Representants sector alumnat:

Alba Montalbán Capellades.……………………………………………………  Fins 2020

Àngel García Martínez…..………………….…………………………………..  Fins 2020

Eva Llamas Carrascosa…..……………………………………………………  Fins 2018

Paula Enríquez Eslava     …………………………………..…………………  Fins 2018

Representant sector PAS

Miquel Robert Pamies………..………………………………………..…………….. Fins 2020 

Representants sector Pares i mares:

Antonia Escudero Tellez…………….………………………………………….. Fins 2018

Susana Andrés Bisbal.………………..………………………………………… Fins 2018

Mª Carmen Gómez Solera…………………..……………………………………Fins 2020

Núria Moreno Pintor …………….………………………………………………..Fins 2020

Representant de l’AMPA:

Bienvenida Carrascosa Mota

Representant de l’Ajuntament:

 –   Maria Teresa Aymerich Boltà (Titular)

–    Miguel Àngel Camacho Vega (substitut)

–    Yolanda Artigas Barber (substituta)

 

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR (2016-2018)

COMISSIÓ ECONÒMICA

–    Montserrat Escofet

–    Eva Llamas

–    Tania Escudero

–    Xavier Tresserra

–    Núria Vives

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

–     Eva Cuello

–     Núria Moreno

–     Paula Enríquez

–     Marta Monfort

–     Mònica Cedó (Coordinadora mediació, departament d’orientació)

–     Xavier Tresserra

–     Manuel Navarro

–     Dolores Climent (Responsable de coeducació)

 

COMISSIÓ PERMANENT

–     Xavier Tresserra

–     Manel Navarro

–     Núria Moreno

–     Alba Montalbán

–     Núria Vives

 

REPRESENTANT DE COEDUCACIÓ:

Maria Dolores Climent