Consell Escolar INS

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR (eleccions de novembre de 2018)

Representants de l’equip directiu  

Xavier Tresserra Barba

Elena Segura Aleman / M. Àngels Garcia Iranzo

Núria Vives Torrelles

Director

Caps d’estudis

Secretària

Representants sector professorat:  

Rubén Martín Gallardo

Thais Cabanillas Costa

Marta Monfort Subirana

Montserrat Escofet Desco

Francisco Calleja Ruiz

Marc Martín Ferrer

Pilar Monsonet Montes

Rubén Rodríguez Rodríguez

Fins 2020

Fins 2020

Fins 2020

Fins 2020

Fins 2022

Fins 2022

Fins 2022

Fins 2022

Representant sector PAS  
Luis Carretero Martínez Fins 2020
Representant sector PAE  
Jéssica Tienda Moreno  
Representants sector alumnat:  

Alba Montalbán Capellades 

Meritxell Molero Troyano

Alejandro Berbel Gonell

Lucía Vela Martín

Fins 2020

Fins 2020

Fins 2022

Fins 2022

Representants sector famílies:

 

Mónica Pacheco Bernier

Susana Moreno Sánchez

Félix Martín García

Núria Moreno Pintor

Fins 2022

Fins 2022

Fins 2020

Fins 2020

Representant de l’AMPA:

 

Silvia Ortiz Mañé

 

Representant de l’Ajuntament:

 

Patricia Higueras Ovejero (Titular)

Juan Ramon Torres Blanco (substitut)

Maria Peláez Moreno (substituta)

 

Acords del Consell Escolar

ACORDS/ACTUACIONS CONSELL ESCOLAR 11 DE NOVEMBRE DE 2020

RESPONSABLE/S

TERMINI

1.S’aprova la PGAC del curs 2020-21 per unanimitat.

Consell Escolar

11/11/2020

2.Participació al POEFA (aprovada el 28 setembre de 2020 per comissió permanent del Consell Escolar).

Direcció

Oct. 2020  / Des. 2021

3.Participar en l’acord de coresponsabilitat entre el centre i el Departament d’Educació per al desplegament del Pla de Millora per a les Oportunitats Educatives (PMOE)

Direcció

Oct. 2020  / Des. 2021

4.Sortides curs 2020-21:

  • Fer una sortida per grup i trimestre
  • Ajornar sense data les sortides amb pernoctació
  • Les sortides es realitzaran sempre amb el grup estable en un entorn controlat
  • Fer totes aquelles activitats complementàries que es puguin portar a terme a l’institut dintre del grup estable.

Coordinació de sortides i activitats

Professorat responsable de sortides

Curs 20-21

5.Segons les instruccions del Departament d’Educació i degut a la situació actual de pandèmia, queda ajornada la renovació del membres del Consell fins el curs vinent. Els membres del Consell que finalitzaven el seu mandat el novembre del 2020, el prorroguen durant un curs.

Departament d’Educació

 

6.Contracte de neteja 2021:

S’ha prorrogat el contracte de neteja per l’any 2021 amb una ampliació del contracte de 3 hores diàries per donar cobertura a la neteja i desinfecció dels lavabos de tot el centre després dels temps d’esbarjo.

Secretaria

Oct. 2020

ACORDS/ACTUACIONS CONSELL ESCOLAR 27 DE GENER DE 2021

RESPONSABLES

TERMINI

1.S’aprova el pressupost de l’any 2021 per unanimitat

Consell Escolar

27-01-2021

ACORDS/ACTUACIONS CONSELL ESCOLAR 3 DE MARÇ DE 2021

RESPONSABLES

TERMINI

1.S’aprova l’augment de la presencialitat a post obligatòria per unanimitat. Es passa del 50% de presencialitat actual a un 66%, que consisteix en alternar dues setmanes de classes presencials i una setmana de classes telemàtiques.

Consell Escolar

03/03/2021

2.S’aproven per unanimitat les següents sortides/activitats:

1.Activitat per a tots els nivells d’ESO: Singlish. Es tracta d’un Karaoke en llengua anglesa que es portarà a terme a l’institut.

2.Activitat per 1r i 4t d’ESO: Taller de rap (Vers Sembrant) es tracta de un taller de rap en català que es portarà a terme a l’institut.

3.Colònies CFGS EI 1.Dies 20 i 21 de maig.

4.IFE: Dues sortides i un taller:

-Taller de Clown, 09.03.21 de 13  a 15, 1er i 2on, es farà al Rocio

-Sortida Ermita del Remei, (16.03.21), 1er i 2on. de 9 a 14.40

-Sortida Parc de les Olors (23.03.21) 1er i 2on, de 9 a 14.40 Sta. Maria de Rossanes

Consell Escolar

03/03/2021

3.Acordem convocar reunió del comitè ambiental per a poder acordar projecte subvencionat per l’ajuntament a través de l’AMPA.

Consell Escolar

 

Nuria Vives

Setmana del 8 al 12 de març