Consell Escolar INS

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR (eleccions de novembre de 2018)

Representants de l’equip directiu  

Xavier Tresserra Barba

Elena Segura Aleman / M. Àngels Garcia Iranzo

Núria Vives Torrelles

Director

Caps d’estudis

Secretària

Representants sector professorat:  

Rubén Martín Gallardo

Thais Cabanillas Costa

Marta Monfort Subirana

Montserrat Escofet Desco

Francisco Calleja Ruiz

Marc Martín Ferrer

Pilar Monsonet Montes

Rubén Rodríguez Rodríguez

Fins 2020

Fins 2020

Fins 2020

Fins 2020

Fins 2022

Fins 2022

Fins 2022

Fins 2022

Representant sector PAS  
Luis Carretero Martínez Fins 2020
Representant sector PAE  
Jéssica Tienda Moreno  
Representants sector alumnat:  

Alba Montalbán Capellades 

Meritxell Molero Troyano

Alejandro Berbel Gonell

Lucía Vela Martín

Fins 2020

Fins 2020

Fins 2022

Fins 2022

Representants sector famílies:

 

Mónica Pacheco Bernier

Susana Moreno Sánchez

Félix Martín García

Núria Moreno Pintor

Fins 2022

Fins 2022

Fins 2020

Fins 2020

Representant de l’AMPA:

 

Silvia Ortiz Mañé

 

Representant de l’Ajuntament:

 

Patricia Higueras Ovejero (Titular)

Juan Ramon Torres Blanco (substitut)

Maria Peláez Moreno (substituta)