Consell Escolar INS

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR (eleccions de novembre de 2018)

Representants de l’equip directiu

Xavier Tresserra Barba  …………………….……………………………………..Director

Manel Navarro Carrillo / Dolores Climent Barber……………………….Caps d’estudis

Núria Vives Torrelles……….…….……………..……………………………… Secretària

 

Representants sector professorat:

Rubén Martín Gallardo  ………………..… ……………………………………..Fins 2020

Thais Cabanillas Costa………………..………………………………………….Fins 2020

Marta Monfort Subirana………………………………………………………….. Fins 2020

Montserrat Escofet Desco………..……….…………………………………….. Fins 2020

Heidi Andreo de Soto …………………………………………………………… Fins 2022

Marc Martín Ferrer……………………………………..…………………………. Fins 2022

Pilar Monsonet Montes……………………..…………………………………….Fins 2022

Lourdes Baena Rivas…. ……….………..……………………………………… Fins 2022

 

Representant sector PAS

Miquel Robert Pamies………..………………………………………..…………….. Fins 2020

 

Representant sector PAE

Jéssica Tienda Moreno

 

Representants sector alumnat:

Alba Montalbán Capellades.………………………………………………Fins 2020

Àngel García Martínez…..………………….…………………………… Fins 2020

Sergi Barona Pérez…..…………………………………………………… Fins 2022

Lucía Vela Martín       …………………………………..………………… Fins 2022

 

Representants sector famílies:

Mónica Pacheco Bernier…………….………………………………………….. Fins 2022

Susana Moreno Sánchez.………………..……………………………………  Fins 2022

Félix Martín García………………….…………………..…………………………Fins 2020

Núria Moreno Pintor ……………..………………………………………………..Fins 2020

 

Representant de l’AMPA:

Bienvenida Carrascosa Mota

 

Representant de l’Ajuntament:

Maria Teresa Aymerich Boltà (Titular)

Miguel Àngel Camacho Vega (substitut)

Yolanda Artigas Barber (substituta)