Altres Projectes INS

Altres Projectes del centre

 • Llengües estrangeres: anglés i francès
 • Projecte Salut Escola, dijous
 • Projecte de mediació
 • Projecte alumnes mentors
 • Projecte Joves Aprenents
 • Activitats d’aprenentatge per Servei (ApS)
 • Dinamització del lleure en l’esbarjo, en dos torns.
 • Gust per la lectura
 • Teatre a primer ESO
 • Pla català de l’esport
 • Projecte de Qualitat i Millora continua
 • Servei d’assessorament i reconeixament d’experiències laborals
 • Realització d’FCT a l’estranger