CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

Presentació del CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència

 

Podeu veure la guia de l’alumnat fent clic AQUÍ

Pla d’estudis

Els diferents mòduls dels cicles es reparteixen en dos cursos:

1r Curs 2n Curs:
M1: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.  M7: Suport domiciliari.
M2: Atenció sanitària.  M8: Suport en la comunicació. 
M3: Atenció higiènica.  M12: EIE.
M4: Atenció I suport psicosocial.  M13: Anglès tècnic. 
M5: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. M14: Síntesi. 
M6: Teleassistència. M15: Formació en centres de treball
M9: Destresses socials.  
M10: Primers auxilis.   
M11: FOL (UF2).  

 

Horari

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència s’imparteix en horari de matí (1r) i tarda (1r i 2n).

Empreses col·laboradores