Organigrama

Equip directiu:

 

Director:

Xavier Tressera Barba 

xtresser@insgabrielamistral.cat

Cap d’estudis:

Elena Segura Aleman

Cap d’estudis FP:

Maria Àngels Garcia Iranzo

Coordinadora pedagògica:

Carme Ferrer

Secretaria:

Núria Vives Torrelles

Coordinació de post-obligatòria:

Coordinadora de BTX:

Txell Aicart Gálvez

Coordinadora de CCFF:

Marc Martín Ferrer

Caps de Departament /Seminari:

Llengua catalana:

Berta Lunes Pulido

Llengua castellana:

Esther Ortega

Llengües estrangeres:

Meritxell Garcia Sànchez

Ciències Socials i Humanitats:

Benjamí López Zoppetti

Matemàtiques:

Jordi Colomer Ruiz

Tecnologia:

Adrià Hernández Meca

Ciències experimentals:

Eva Giménez Pérez

Expressió (Educació Visual i Plàstica i Música):

Víctor Salvador Burgos

Orientació:

Mònica Cedó Mañosas

Serveis a la comunitat:

Thais Cabanillas Costa 

Informàtica:

Rubén Martín Gallardo 

Altres coordinacions:

Activitats complementàries:

Eva Gil Torrico

Audiovisuals:

Josep Pelegrin Fuentes

Aula d’acollida:

Alba Robles Vázquez

Assessorament i reconeixement de competències:

Pilar Monsonet Montes

Benestar docent:

Eva Gil Torrico

Biblioteca:

Yolanda Vega Nevado

Col·lectiu i projecte aprenent:

Anna Velasco Yáñez

Escola-empresa:

Manoli Fages Capel

Esportiva:

Mari Carmen López Mellado

Informàtica:

Rubén Martín Gallardo

Innovació educativa:

Carme Ferrer Martínez

Lingüística:

Gemma Marlés Rodríguez

Medi ambient:

Eva Giménez Pérez

Mobilitat internacional:

Elisabet Escofet

Planificació estratègica:

Ana Velasco Yáñez

Projecte aprenentatge i servei:

David Travet Plana (ESO)

Marianela Ruiz Raza (CCFF)

Projecte eTwinning:

Alícia Vilaplana Espada

Qualitat:

Eva Cuello Peralta

Riscos laborals:

Pau Duaso Bellido

TAC:

Ricardo Martínez Valverde

Web:

Josep Ribes

Xarxes socials:

Óscar Rescalvo Palomares