Organigrama

Equip directiu:

Director:

Xavier Tressera Barba 

xtresser@insgabrielamistral.cat

Cap d’estudis:

Manuell Navarro Carrillo

Cap d’estudis FP:

 Maria Dolores Climent Barber 

Coordinadora pedagògica:

Àngels Almazán Cano

Secretaria:

Núria Vives Torrelles

Coordinació de post-obligatòria:

Coordinadora de BTX:

Elena Segura Aleman

Coordinadora de CCFF i de mesures flexibilitzadores de l’FP:

 

Mª Angels Garcia Iranzo

Caps de Departament /Seminari:

Llengua catalana:

 Meritxell Aicart Galvez

Llengua castellana:

Lourdes Baena Rivas

Llengua estrangera:

Lola Macías Pérez

Ciències Socials i Humanitats:

 Benjamí López Zoppetti

Matemàtiques:

Jordi Colomer Ruiz

Tecnologia:

 Heidi Andreo de Soto 

Ciències experimentals:

Eva Giménez Pérez

Expressió (Educació Visual i Plàstica i Música):

 Victorio Salvador Burgos

Orientació:

Anna Velasco Yáñez

Educació infantil i serveis a la comunitat:

 Thais Cabanillas Costa 

Informàtica:

Rubén Martín Gallardo 

Altres coordinacions:

Coordinació lingüística (LIC):

Ester Sánchez Roif

Coordinació informàtica:

Rubén Martín Gallardo 

Coordinaciód activitats extraescolars:

Eva Gil Torrico

Coordinació de riscos 

Heidi Andreo de Soto

Coordinació Medi Ambient

Eva Giménez Pérez

Coordinació Col·lectiu i Projecte Aprenet

Anna Velasco Yáñez

Coordinació audiovisuals

Josep Pelegrin Fuentes

Coordinació qualitat

 Eva Cuello Peralta

Coordinació esportiva

Mari Carmen López Mellado

Coordinació WEB

Jesús Cañizares Gutiérrez

Coordinació biblioteca   Yolanda Vega Nevado

Coordinació Projecte Aprenentatge i Servei

 David Travet Plana (ESO)

Victoria Fraga (CCFF)

Coordinadora d’Internacional:

Elisabet Escofet

Coordinació Projecte Etwining Lola Macias Pérez
Coordinació Escola-Empresa Mª Angels Garcia Iranzo
Coordinació Innovació Educativa
Carme Ferrer Martínez
 
 Coordinació d’aula acollida Anna Benchido Ruiz
 Coordinació Xarxes Socials  Elisabet Domínguez Gómez
Coordinació d’assessorament i reconeixement de competències  Pilar Monsonet Montes 
Coordinació TAC
Ricardo Martínez Valverde 
 
Coordinació Benestar Docent Eva Gil Torrico