Jove Aprenent

PROJECTE JOVE APRENENTS, un 10 de projecte

 1. Què és?

És un programa d’atenció a la diversitat i pretén ser un recurs dedicat a un tipus d’alumnat que en moltes ocasions rebutja la metodologia pròpia de la classe ordinària.

 1. A qui va dirigit?

A alumnes que mostren un baix rendiment escolar, el projecte pretén ser motivador mitjançant activitats de caire més manipulatiu i experimental.

 1. Quines implicacions comporta?

La participació de l’alumne en aquest projecte, implica l’acceptació d’un compromís amb el centre i amb els acords fets amb les empreses. Al mateix moment, l’alumne veu modificat el seu horari escolar el que fa imprescindible el vist i plau de les famílies. Una vegada acceptat, l’horari al centre s’emmarca en 20hores repartides de dilluns a dijous als matins i les 10 hores restants que es fan a les empreses.

 1. Selecció de l’alumnat

En la selecció de l’alumnat, és l’Equip Docent de tercer d’ESO, amb l’assessorament del professional de l’EAP i/o psicopedagog i el vist i plau de l’Equip Directiu qui elabora el llistat d’aspirants. Es valora la idoneïtat de cada alumne envers al projecte esmentat i alhora ha de comptar amb la confiança de la majoria de membres de l’Equip Docent (tenint en compte que aniran fora del centre a un entorn marcadament laboral)

 1. Objectius del PJA
 • Complementar els actuals Crèdits Variables Prelaborals o Projectes amb unes estades d’aprenentatge dins les empreses.
 • Facilitar a l’alumnat un itinerari formatiu orientat a una incorpració al mercat laboral amb majors garanties d’èxit.
 1. Sectors implicats

A nivell organitzatiu, el Jove Aprenents requereix de la intervenció de diferents entitats i estaments. Participen els tres instituts de Sant Vicenç, l’Ajuntament, i empreses locals, la qual cosa li dóna un cert caire de complexitat organitzativa per assegurar el seu òptim funcionament i sostenibilitat en el temps.

 1. Seguiment de l’alumne

Per fer aquest seguiment des dels centres hi ha un tutor específic per empreses, a banda del tutor d’aula. Aquesta persona, juntament amb l’Equip Educatiu, és l’encarrgada d’elaborar l’itinerari de pràctiques de cada alumne de forma quadrimestral, supervisar les pràctiques de l’alumne i resoldre les incidències que es puguin produir en l’estada de l’alumne a l’empresa.

 1. El PJA al centre

Específicament al nostre centre, aquest curs els alumnes de 4rt PJA formen part d’un projecte/itinerari on el denominador comú i que vertebra totes les activitats és el teatre. El projecte de teatre, podem dir que engloba el Programa de Diversificació Curricular (PJA). Però no la interpretació, sinó el món que l’ envolta. A través d’activitats diverses, l’alumnat assoleix els coneixements mínims del currículum.

 1. L’avaluació

Cal remarcar finalment, que l’èxit en el Projecte proporciona a l’alumne 1/3 de la qualificació final per l’obtenció del Graduat Escolar.

 1. I tu què en penses?