Preinscripció i matrícula

ESO

Baxtillerat

1ªfase (juny-juliol)

2ªfase (del 2 al 6 de setembre)

Fase extraordinària (del 8 al 10 de setembre)

  • Alumnes assignats (pendent)
  • Llista d’espera (pendent)

Cicles Formatius Grau Superior

2ªfase (del 2 al 6 de setembre)

Fase extraordinària (del 8 al 10 de setembre)

  • Alumnes assignats (pendent)
  • Llista d’espera (pendent)

IFE

CFGB Informàtica d’oficina

PFI

      •