Mobilitat Europea

Què és?

El Programa Erasmus+, és un projecte de mobilitat europea, que impulsa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de dur a terme accions que permetin realitzar estades formatives en empreses o entitats, en aquells centres educatius que siguin de la seva titularitat. És un projecte que va dirigit tant al professorat com a l’alumnat d’aquests centres educatius.

Els objectius del Programa Erasmus+ són fonamentalment tres:

  • Incorporar la dimensió europea als ensenyaments professionals.
  • Complementar les competències professionals que s’assoleixen en el centre educatiu, mitjançant l’adquisició de resultats d’aprenentatge, corresponents al perfil professional de l’alumnat participant.
  • Permetre una millor comprensió de la realitat socioeconòmica i sociolaboral d’altres països.

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027