CFGB Informàtica d’oficina

A qui s’adreça

Aquests cicles formatius són una oportunitat per als alumnes especialment motivats pels aprenentatges
professionals i que presentin més possibilitats d’aprenentatge i d’assoliment de les competències
d’educació secundària obligatòria en un entorn vinculat al món professional. Van dirigits a l’alumnat que ha cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria (o, excepcionalment, segon curs), amb la proposta de l’equip docent mitjançant el Consell orientador.
Els cicles formatius de grau bàsic tenen una durada de dos cursos acadèmics.

Continguts

Aquest estudis capaciten per fer operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, i també per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua
catalana i castellana, així com a nivell bàsic en llengua anglesa.

 • Ciències aplicades I (165 hores)
 • Ciències aplicades II (165 hores)
 • Comunicació i societat I (132 hores)
 • Comunicació i societat II (165 hores)
 • Entorn laboral (99 hores)
 • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics (264 hores)
 • Instal·lacions de telecomunicacions (165 hores)
 • Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació (165 hores)
 • Ofimàtica i arxiu de documents (231 hores)
 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades (198 hores)
 • Síntesi (99 hores)
 • Formació en centres de treball (317 hores)

Titulació i continuïtat d’estudis

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO.

Més informació

Informació del Departament d’educació sobre la Formació Professional de Grau Bàsic AQUÍ

Preinscripció CFGB Informàtica d’oficina