Aprenentatge i Servei

Projecte Aprenentatge i Servei de l’IES Gabriela Mistral al CEIP Mare de Déu del Rocío

 

El projecte d’Aprenentatge i Servei ( ApS), està emmarcat i dissenyat per un nivell de 4t d’ESO. Es planteja com un projecte extraescolar i voluntari que dura des de fa tres cursos, coordinat i dinamitzat des del Departament de Psicopedagogia de l’INs Gabriela Mistral conjuntament amb la mestra responsable de la biblioteca del CEIP Mare de Déu del Rocio.

Entenem l’ApS com a una metodologia on d’una manera especial combina dos mètodes prou coneguts en les pedagogies actives: l’aprenentage a través de l’experiència i l’acció de servei a la comunitat.

A nivell general els i les nostres alumnes aprenen a aplicar les pròpies capacitats de relació, de creació i de comunicació en contextos nous, potencien l’aprenentage de noves destresses socials, aprenen el funcionament d’una biblioteca infantil així com l’ús social que se li pot donar, aprenen a tenir cura dels infants més petits, ofereixen un espai del seu temps lliure a la comunitat de manera positiva…

Estan participant un total de 12 alumnes que van un cop per setmana durant dues hores, repartits de dilluns a divendres. Les tasques que desenvolupen en el marc de la biblioteca són les següents:

  • Recolzament i suport als i les alumnes de prìmària del CEIP El Rocío en l’espai de deures.
  • Recolzament en tasques relacionades amb la lectura amb els infants.
  • Dinamització de l’espai de lectura de la biblioteca
  • Dramatització de contes