Preinscripció ESO

Informació

Preinscripció ESO (full informatiu en pdf)

Institut Gabriela Mistral: 08053340

 • Telèfon 936560000

 • preinscripcio@insgabrielamistral.cat 

 • Cita prèvia: Davant de dificultats informàtiques o dubtes rellevants, demaneu cita prèvia al telèfon del centre. No es pot accedir al centre sense cita prèvia.

Ajuntament de Sant Vicenç:

Departament d’Educació:

Dates importants

Preinscripció ESO: del 17 al 24 de març (fins el 26 de març per adjuntar documentació acreditativa)

 

Com fer la preinscripció?

 1. Preinscripció telemàtica: Sol·licitud mitjançant FORMULARI ELECTRÒNIC(RECOMANADA, NO CAL ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ)

 2. Preinscripció amb suport informàtic: Sol·licitud mitjançant FORMULARI EN SUPORT INFORMÀTIC(REQUEREIXADJUNTAR DOCUMENTACIÓ)

Sol·licitud formulari en suport electrònic

Mitjançant certificat digital, amb DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil amb l’idCat Mòbil. Us expliquem com fer-ho:

OBTENCIÓ CERTIFICAT AMB L’idCAT MÒBIL:

Accediu a l’adreça idCAT Mòbil i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal:

 • Ser major de 16 anys

 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària

 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte

 • Targeta sanitària per a la teva identificació

Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Ara que tenim la clau d’accés anem a la sol·licitud de preinscripció Formulari electrònic i introduïm la clau per accedir-hi.

 • Si s’ha indicat l’IDALU (el número d’identificació de l’alumne/a del RALC), que us proporcionarà l’escola on està matriculat, no cal adjuntar cap documentació identificativa. Amb aquest número es recuperen les seves dades personals i acadèmiques.

 • Omplir les preferències (recordar posar en la primera opció el centre que hagueu triat), tots els criteris de prioritat que vulgueu al·legar i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

 • Si l’alumne/a no té IDALU, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-16, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sol·licitud formulari amb suport informàtic

Cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors, tutor/a o guardador/a de fet) als efectes de la validació d’identitat.

 • En el cas que l’alumne/a tingui document d’identitat (DNI, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea), si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Important

 • Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal.

 • No s’ha de presentar cap còpia al centre.

 • Documentació:

  • La documentació s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció durant el termini de presentació de documentació.

  • És important que tingueu escanejada o fotografiada en el mateix dispositiu des d’on fareu la sol·licitud tota aquella documentació que hagueu de presentar adjunta, per tal de facilitar la finalització del procés amb l’adjunció, si cal, de documentació annexa.

  • Tota aquella documentació que al·legueu, a efectes de barems, i que no s’hagi pogut validar, es podrà adjuntar durant el període de presentació de documentació (fins el 26 de març).

 • Persona sol·licitant: 

  • Cal indicar que la persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat us identifiqueu amb un certificat digital d’algun dels progenitors o tutors.