CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma perfil professional informàtica aplicada a la logística DUAL

Presentació del CFGS de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (perfil professional d’informàtica aplicada a la logística)

 

Podeu veure la guia de l’alumnat fent clic  AQUÍ

Pla d’Estudis 

Podeu veure i descarregar el pla d’estudis actual fent clic AQUÍ

Primer Segon
M1: Sistemes informàtics M5: Entorns de desenvolupament
M2: Bases de dades M6: Accés a dades
M3: Programació M7: Desenvolupament d’interfícies
M4: Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació M8: Programació multimèdia i dispositius mòbils
M11: Formació i orientació laboral (FOL) M9: Programació de serveis i processos
M15: Logística d’aprovisionament M10: Sistemes de gestió empresarial
M16: Anglès tècnic M12: Empresa i iniciativa emprenedora
M17: Operadors logístics i operativa bàsica de comerç internacional M13: Projecte

Horari 

El cicle formatiu de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma adaptat per les empreses de logística s’imparteix en horari de tarda, de dilluns a divendres

Empreses col·laboradores