Els materials intel·ligents

Els materials intel·ligents són materials que tenen la capacitat de canviar les seves propietats físiques o mecàniques davant d’un estímul extern. Quan l’estímul cessa el material torna a la seva forma original. Depenent de la reacció del material a aquest estímul, s’utilitzarà en un àmbit o en un altre, com per exemple els teixits intel·ligents.

Els teixits intel·ligents són teixits que poden detectar i respondre als estímuls ambientals. Els estímuls poden ser mecànics, tèrmics, químics, magnètics, elèctrics, cardiovasculars, etc.

Són teixits que han estat dissenyats per a respondre a una situació específica d’una manera totalment determinada, no s’ha inventat cap mena de “cervell” per saber com respondre als estímuls rebuts, simplement han estat programats per tal de poder donar una resposta controlada a la situació plantejada; que pot ser, com per exemple, canviar de color en funció de la temperatura o conduir electricitat si s’aplica pressió en un punt determinat del teixit.

En conclusió, els materials intel·ligents són un gran avenç i continuaran avançant cada cop més. Potser avui en dia no són de gran ajuda o no els necessitem tant, però segurament d’aquí a un temps no gaire llunyà, els necessitarem bastant més i ens seran de gran ajuda.