Visita del professorat a Gestamp Santpedor

Dins del marc de les Jornades Lacetània, professorat del nostre centre ha visitat l’empresa del sector metal·lúrgic GESTAMP dedicada a la fabricació de peces per a automòbils. L’empresa disposa d’una secció de premses on es realitzen operacions de deformació plàstica en fred, secció de robots, aplicada principalment a operacions de soldadura i de manipulació de peces, i secció de pintura. Amb una plantilla de 420 treballadors repartits per diverses àrees, com per exemple producció, manteniment, qualitat i enginyeria, col·laboren amb nosaltres en la formació dual del nostre alumnat.

La visita l’ha guiat el Sr. Miquel Galí, cap de Recursos Humans i durant la mateixa s’ha pogut veure la fabricació de peces d’automòbils i s’han visitat les seccions ateriorment comentades (secció de premses de deformació plàstica en fred, secció robotitzada de soldaduea i secció de pintura).

Des de l’institut volíem agrair a l’empresa, i al Miquel en particular, l’atenció i el tracte rebuts durant la visita.