PROVES DE CERTIFICACIÓ B1 I B2 PELS NOSTRES ALUMNES

El nostre institut ha estat seleccionat per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de Llengües estrangeres, amb l’objectiu d’impulsar l’alumnat per a fer les proves oficials de l’EOI ( B1 i B2 ) des dels centres de secundària, amb el suport de l’EOI de Manresa.

Des del Departament de Llengües estrangeres s’ha informat a alumnes i pares de 4rt d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat, del funcionament, documentació i inscripció a les proves, que tindran lloc entre els mesos de maig i juny.

Enguany tenim 12 alumnes inscrits per realitzar les proves de B1 i B2.