Oberta la convocatòria del procediment d’avaluació competències professionals

Obert el període de preinscripció, per al procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de la l’experiència laboral o de vies no formals de formació per a l’any 2020 en centres que depenen del  Departament d’Educació.

El nostre centre serà seu d’una de les comissions avaluadores en l’àmbit d‘instal·lacions elèctriques i automàtiques

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació permet a les persones que el segueixen obtenir una certificació capitalitzable per a l’obtenció, segons correspongui, d’un certificat de professionalitat, d’un títol de formació professional o d’ambdós. Per tant, aquest procediment incideix en les competències del Departament d’Educació i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, motiu pel qual ambdós departaments publiquen conjuntament la convocatòria.

Tota la informació de la convocatòria es pot consultar al web Acreditat http://acreditat.gencat.cat

 

Sol·licitud i termini de preinscripció

La preinscripció es tramita a la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible a través del web Acreditat

a) Les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud de preinscripció, del 4 al 12 de febrer de 2020.

b) Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit, els quals es detallen a l’annex 2. La presentació de la preinscripció per més d’un àmbit, comporta l’anul·lació de totes les sol·licituds presentades per la mateixa persona.

c) En la preinscripció les persones poden triar, segons el seu ordre de prioritat, entre els centres previstos per a l’àmbit.

d) En formalitzar la preinscripció, les persones candidates obtenen el seu codi de sol·licitud. Aquest codi permet identificar-se per fer consultes.

En aquest enllaç trobareu un resum de la convocatòria difusió

En aquest altre enllaç trobareu les titulacions que condueixen a l’habilitació per exercir professions regulades

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu