FENT TOPOGRAFIA, (REPLANTEIG) AMB TECNOLOGIA GPS

L’última pràctica topogràfica sobre el terreny   que  varen fer els alumnes de segon del CFGS Projectes d’Edificació, va consistir en fer el replanteig d’una fonamentació i de  l’ eix d’un  petit vial, tot fet  amb el recolzament de la tecnologia GPS.

Aquesta pràctica s’emmarca  dintre del conveni de col·laboració establert entre el Grau de d’Enginyeria de Mines de la UPC de Manresa i el cicle de Projectes d’Ed ificació del institut Lacetània. Vam tenir a la nostra disposició el maquinari GPS,  així com es oportunes explicacions dels companys de la UPC.

La tecnologia cada vegada ens permet obtenir resultats més exactes i de forma més ràpida, el que abans implicava un tediós i monòton càlcul trigonomètric per cada punt a replantejar, avui amb la tecnologia GPS, per exemple, es resumeix a entrada de dades a l’aparell.

A grans trets, prèviament a la sortida vàrem introduir les coordenades UTM  de cadascun dels punts del replanteig a l’aparell GPS,  i ja sobre el terreny sols ens va caldre  marcar la ubicació dels punts segons les indicacions de l’aparell.