COM INFLUEIXEN LES XARXES SOCIALS ALS ADOLESCENTS?

A continuació, veureu una entrevista als alumnes de l’ESO del nostre institut.

      QUÈ EN PENSEU?…..

 

FET PER ANDREA RODRÍGUEZ I OLGA JUÁREZ.