CFGS de Vitivinicultura

 

L’Institut Josep Vallverdú, una vegada endegat el CFGM d’Olis d’Oliva i Vins, va decidir ampliar la seva oferta formativa, responent a la voluntat de bona part de l’alumnat de continuar ampliant els seus coneixements, a la vegada poder millorar dins del món laboral i accedir a llocs de treball de categoria superior dins del sector del vi i cobrir la demanda del sector de professionals altament qualificats per treballar als cellers.

És per això que l’Institut es va dotar d’un grup de professors especialitats en cada una de les àrees de coneixement relacionades amb la vinya, així com en tots els processos productius relacionats amb el vi fins arribar a la seva comercialització.

El treball docent dels nostres professors posa l’accent en els sistemes productius actuals del vi, començant pels fonaments teòrics i consolidant-los amb pràctiques a les nostres plantes taller, on es realitzen produccions de vi i licors. Gràcies a aquestes pràctiques els nostres alumnes adquireixen tots els coneixements necessaris per afrontar amb èxit la incorporació al mercat laboral.

Tanmateix es realitzen nombroses jornades tècniques i pràctiques en diferents empreses punteres dels sector. Per consolidar tot l’aprés, la nostra formació es basa en el concepte de dual. Aquesta formació trasllada càrrega lectiva a les empreses; així, els nostres alumnes, durant el segon curs, hi realitzen classes practiques durant tres dies a la setmana, essent aquestes pràctiques remunerades.

Podeu trobar la informació general referida a aquest cicle al següent enllaç del lloc web Què estudiar a Catalunya?

Mòduls que s’imparteixen des del Departament:

 • Vitivinicultura
 • Vinificacions
 • Estabilització, criança i envasat
 • Anàlisi enològica
 • Indústries derivades
 • Tast i cultura vitivinícola
 • Comercialització i logística en la indústria alimentària
 • Legislació vitivinícola i seguretat alimentària
 • Gestió de qualitat  ambiental en la indústria alimentària
 • Processos bioquímics
 • Projecte en la indústria vitivinícola
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Tríptic informatiu:

Tríptic informatiu del CFGS de Vitivinicultura

Cap de Departament:

Blanca Safont

Professorat del curs 2020-21:

Tomàs Nievas
Maria Roig

Blogs i enllaços del departament:

http://fp.centrenet.cat/

Aquest cicle compta amb la col·laboració de