Recomanacions d’estiu

CURS 2019-2020

Recomanacions d’estiu per presentar a l’inici del curs 2020-2021

 

1r d’ESO

2n d’ESO
3r d’ESO

 

 

 

 

 

 


CURS 2018-2019

Recomanacions d’estiu per presentar a l’inici del curs 2019-2020:

1r d’ESO

Feines de tots els departaments: Recomanacions d’estiu 1r d’ESO

Annex Llengua castellana. Tarea de vacaciones

Annex Cultura i Valors Ètics: 21 contes per educar en valors

Annex Ciències Socials: Tasques 1r d’ESO

Annex dossier d’anglès (sense adaptació): Dossier d’anglès 1r d’ESO

Annex dossier d’anglès (adaptat): Dossier d’anglès amb adaptació 1r d’ESO

Annex de Tecnologia: Exercicis de Tecnologia 1r d’ESO

2n d’ESO

Feines de tots els departaments: Recomanacions d’estiu 2n d’ESO

Annex Llengua castellana. Tarea de vacaciones

Annex Cultura i Valors Ètics: 21 contes per educar en valors

Annex Ciències Socials: Tasques 2n d’ESO

Annex dossier d’anglès (sense adaptació): Dossier d’anglès 2n d’ESO

Annex dossier d’anglès (adaptat): Dossier d’anglès amb adaptació 2n d’ESO

Annex de Tecnologia: Exercicics de Tecnologia 2n d’ESO

Annex de Física i Química : Dossier d’activitats 2n d’ESO

 

3r d’ESO

Feines de tots els departaments: Recomanacions d’estiu 3r d’ESO

Annex Llengua castellana. Tarea de vacaciones

Annex Cultura i Valors Ètics: Sabiduría de los cuentos sufíes

Annex Ciències Socials: Tasques 3r d’ESO

Annex dossier d’anglès (sense adaptació): Dossier d’anglès 3r d’ESO

Annex dossier d’anglès (adaptat): Dossier d’anglès adaptat 3r d’ESO

Annex de Tecnologia: Exercicis de Tecnologia 3r d’ESO

 

 

 

 


CURS 2017-2018

Llegiu atentament les instruccions generals de cada curs i específiques de cada matèria. Si l’alumne ha suspès, ha de fer obligatòriament les tasques d’estiu i presentar-se a la convocatòria de setembre. Si ha aprovat just, els deures són molt recomanats.

Dates i hores d’exàmens de recuperació:

ESO: Exàmens recuperació ESO setembre

Batxillerat 1: Exàmens recuperació BATXILLERAT setembre

FEINES D’ESTIU I DE RECUPERACIÓ PER CURSOS:

1r d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Document deures 1r

Descarregueu-vos el dossier d’anglès (sense adaptació): Dossier d’anglès 1r d’ESO

Descarregueu-vos el dossier d’anglès (adaptat): Dossier d’anglès amb adaptació 1r d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier d’Educació Visual i Plàstica de 1r d’ESO

2n d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Document deures 2n

Descarregueu-vos el dossier d’anglès (sense adaptació): Dossier d’anglès 2n d’ESO

Descarregueu-vos el dossier d’anglès (adaptat): Dossier d’anglès amb adaptació 2n d’ESO

3r d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Document deures 3r 

Descarregueu-vos el dossier d’anglès (sense adaptació): Dossier d’anglès 3r d’ESO

Descarregueu-vos el dossier d’anglès (adaptat): Dossier d’anglès amb adaptació 3r d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier d’Educació Visual i Plàstica de 3r d’ESO

4t d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Document deures 4t (inclusió d’Economia, 29 de juny)

Descarregueu-vos el dossier d’anglès (sense adaptació): Dossier d’anglès 4t d’ESO

Descarregueu-vos el dossier d’anglès (adaptat): Dossier d’anglès amb adaptació 4t d’ESO

Aula Oberta:

Descarregueu-vos la feina de Tecnologia

Descarregueu-vos la feina de Català


 

 

 

 

 

 

Curs 2016-2017

Dates i hores d’exàmens de recuperació:

ESO:

Batxillerat 1:

FEINES D’ESTIU I DE RECUPERACIÓ PER CURSOS:

1r d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Deures i recuperacions 1r ESO 2016-2017

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès 1r d’ESO 2016-2017 (sense adaptació)

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès adaptat 1r d’ESO 2016-2017

Descarregueu-vos el Dossier de Visual i Plàstica de 1r d’ESO

2n d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Deures i recuperacions 2n d’ESO 2016-2017

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès 2n d’ESO 2016-2017 (sense adaptació)

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès adaptat de 2n d’ESO 2016-2017 (per error posa 2015-2016)

3r d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Deures i recuperacions de 3r d’ESO 2016-2017 (atenció: esmena als percentatges de recuperació de Biologia, 3 de juliol de 2017)

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès 3r d’ESO 2016-2017

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès adapted 3r d’ESO 2016-2017 (adaptat)

Descarregeu-vos el Dossier de Francès de 3r d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier d’Educació Visual i Plàstica de 3r d’ESO

4t d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Deures i recuperacions de 4t d’ESO 2016-2017 (atenció: esmena als percentatges de recuperació de Biologia, 3 de juliol de 2017) (ja no hi ha problemes amb l’enllaç)

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès 4t d’ESO 2016-2017

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès adapted 4t d’ESO 2016-2017 (adaptat)

Descarregueu-vos el Dossier de Francès 4t d’ESO (Parachute3)

Descarregueu-vos el Dossier de Socials 4t d’ESO