JOVES VOLCÀNICS: II Sessió de professorat

Dins la programació de l’Espai Creatiu aquest dimecres la Lucia i la Maria de Rius de Moviment ens han programat una sessió per al professorat molt activa. Cada grup (Cos i paraula, Cos i arts plàstiques i Cos i arquitectura) han pensat i dirigit una possible creació . Les idees han fluït i esperem que divendres també ho facin amb la sessió amb l’alumnat.
Per altra banda l’organització del dia de la Mostra ha estat motiu de moltes noves propostes que hem representat en pissarres plenes de post-its!