L’Institut: un projecte

Que vol aprendre amb sentit i per això:

Que entén que fer projecte vol dir:

Estratègia d’educació inclusiva perquè tothom pot fer alguna cosa