Valors de centre

 fons-pantalla-benvinguda

  1. Un centre obert al món i participatiu amb l’entorn (encàrrecs, participació amb activitats municipals, camps d’aprenentatge…)
  2. Identificació de la comunitat educativa amb el centre .
  3. Clima de convivència a partir del diàleg basat en un aprenentatge molt personalitzat amb rÀtios baixes.
  4. Coordinació de tots/es els professionals que intervenen en el procés d’aprenentatge i creixement de l’alumnat
  5. Avaluació constant dels processos educatius i propostes de millora com a conseqüència d’una visió dinàmica del procés educatiu.
  6. ESCOLA INCLUSIVA :

Una escola per a tothom , un projecte per a cadascú

com-som-9