Pràctiques d’aprenentatge

com-som-3

 Aquests objectius els volem concretar en unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en:

  1. Procés d’aprenentatge personalitzat i inclusiu
  2. Fonamentar l’aprenentatge en el coneixement acumulat sobre com les persones aprenen.
  3. Centralitat de l’alumne.
  4. Naturalesa social del procés d’aprenentatge
  5. Paper determinant en les emocions en el procés de l’aprenentatge.
  6. Acceptació de les diferències individuals
  7. Necessitat de l’esforç amb sentit
  8. L’avaluació formativa
  9. Necessitat d’establir relacions significatives entre les àrees de coneixement.

com-som-4