Objectius

com-som-1

  1. Promoure un desenvolupament integral de les persones amb una visió humanista de l’educació
  2. Assumir la formació en les dimensions cognitiva, emocional, motriu i ètica.
  3. Proporcionar les competències amb què les persones esdevenen autònomes i poden tenir una vida plena.

com-som-2

Excel·lència:

L’èxit per a tothom a partir del desplegament per a cada alumne dels seus talents i la compensació de les seves mancances, orientar la feina a treure el millor de cadascú.

Equitat:
El foment de la igualtat d’oportunitats i la justícia social, a partir de la valoració de la diversitat cultural i l’atenció a grups de desigualtat educativa, facilitant condicions d’èxit entre tots els sectors socials.

Formació integral:
Integra tant la formació intel·lectual i acadèmica que s’orienta al desenvolupament de les capacitats de les persones, com la formació en valors orientada a la convivència i intervenció en una societat plural.