Consell Escolar

Composició

Directora:
Berta Riera
Cap d’estudis:
Gemma Ponseti
Secretari:
Xavier Reyes
Representant de l’Ajuntament:
Representants del professorat:
Representants de les famílies:
Representants de l’alumnat:
Representant del PAS: