Orientació

El nostre centre basa el seu  currículum en una concepció globalitzada de l’aprenentatge. És per això que entenem que l’orientació ha d’estar present en tots els àmbits i espais educatius que anem creant al llarg dels cursos. El següent mapa conceptual mostra com i on orientem l’alumnat.