Eixos d’actuació

 com-som-5

Cada un dels eixos es concreta en les següents actuacions:

 

Espai Globalitzat: Treball per centre d’interès que canvia cada sis setmanes i que globalitza ciències socials, naturals, tecnologia i visual i plàstica. Grups heterogenis que canvien en cada centre d’interès dins un mateix nivell.

Espai en Xarxa:  Treball d’Aprenentatge i servei en què l’alumnat haurà d’ afrontar  un encàrrec fet per un agent extern (entitat, empresa, col·lectiu). Aquest Espai es realitza a partir de 2n d’ESO i en grups internivells.

Àmbits Instrumentals: Treball d’aquestes matèries amb metodologies competencials i que les converteixin en instruments per als Espais Globalitzats i en xarxa.

  • Matemàtiques: 3-4 hores a la setmana. Basada en resolució de problemes.
  • Àmbit lingüístic: Projectes amb centres d’interès que canvien cada 5-6 setmanes, alternant català i castellà.

Anglès i Francès: L’anglès es treballa com a instrumental 4 hores a la setmana. La 2a llengua estrangera és el francès, i és un àmbit obligatori de 1r a 4t d’ESO, 2 hores a la setmana.

Espai creatiu: Aquest àmbit pertany a les àrees de música, teatre, educació física i tecnologia. És trimestral i en grups internivells. Espai per a crear espectacles trimestrals i treballar les emocions a partir de l’àmbit artístic.

Educació musical i Educació física:  Dues hores a la setmana amb el grup classe.

Tutoria: Hi ha una tutoria de grup i una individual (10 alumnes per professor/a) per a fer l’orientació personalitzada.

Espai de tècnics: Participació de l’alumnat en les tasques de l’institut ( secretaria, informàtica, pàgina web,ambientació, jardineria…) una hora quinzenal de tutoria al llarg de tot el curs per educar la responsabilitat en tasques de la comunitat.

Espai d’experts: Programació i implementació per part de l’alumnat d’un taller de 4 dies sobre un tema del qual és expert. L’elecció per part de la resta de l’alumnat es fa desprès d’assistir a una fira de presentació dels diferents tallers.

com-som-7