From home to Mount Olympus!

Lesson 1: My perfect room

Durant aquest primer trimestre l’alumnat de 1r d’ESO ha reproduït la seva casa real en mapes 2D i 3D i, dissenyat i recreat digitalment l’habitació dels seus somnis mitjançant l’eina digital Floorplanner. La seva imaginació ha volat per les diferents estances amb propostes realment molt originals, les quals, han pogut descriure i presentar davant els seus companys/es com autèntics arquitectes i interioristes amb l’aplicació de Canva i de Google Slides.

En aquesta Lesson 1 hem treballat especialment el text descriptiu i la gramàtica, els adjectius possessius i el genitiu saxó. L’objectiu també ha estat desenvolupar les habilitats comunicatives en anglès, així com aprendre i descobrir nou vocabulari sobre l’habitatge.


Lesson 2: Tales from Greek Mythology

D’altra banda, aprofitant que a l’EG 2 de 1r d’ESO estem treballant les Antigues Civilitzacions, ens hem submergit en la mitologia, a través de la lectura del llibre “Tales from Greek Mythology” on hem ampliat els coneixements sobre història, cultura i tradicions de l’Antiga Grècia.

Concretament, ens hem endinsat en els mites de Persèfone, d’Orfeu i, d’Eco i Narcís. Finalment, per tal d’entendre millor la trama de cadascuna de les aventures, hem resumit cada personatge a partir d’un Timeline; alguns timeline-resum els hem elaborat manualment i d’altres els hem fet amb l’eina del Padlet o del Tiki-Toki per a poder crear línies del temps més interactives.