Espai de participació de l’alumnat

Aquesta setmana els delegats i delegades han estat d’allò més actius en els diferents espais de participació de l’alumnat.

El passat dilluns 7 de juny, un/a representant de cada grup classe va participar al 4rt i darrer Consell de Delegades de l’Institut Bitàcola amb l’objectiu de fer el tancament del curs i acordar les propostes que presentarà l’alumnat al Quadern Bitàcola.

Els punts a destacar de l’ordre del dia en relació amb les propostes rebudes:

  • Redisseny dels Patis CoEducActius: noves propostes a incorporar i recuperació d’alguns espais
  • Tutories de grup: propostes de tallers, activitats de cohesió de grup, participació en la programació tutorial, etc.
  • Participació al centre: valoració del Consell de Delegades, representants al Quadern Bitàcola, organització anual, etc.

 

 

D’altra banda, aquesta setmana també hem fet el tancament de l’Espai Àgora. Primer amb els delegats i delegades de 3r i 4t d’ESO; després amb delegades i delegats de 1r i 2n d’ESO. L’Àgora és un espai de debat i participació on mensualment alumnat i equip directiu s’han pogut trobar per compartir propostes i inquietuds.

Alguns dels aspectes tractats al llarg del curs i que l’alumnat vol fer arribar al Quadern Bitàcola són:

  • Com ha de ser un/a delegat/da Bitàcola?
  • Les sortides al Bitàcola: revisió de les actuals, valoració i noves propostes
  • Metodologia: què ens fa aprendre?

Així doncs tanquem un any ple de participació on delegades i delegats han representat d’allò més bé a tot l’alumnat i han aportat idees noves i propostes molt interessants per al dia a dia del centre i per al futur.