Art amb un full de càlcul?

A l’IP d’informàtica estem aprenent alguns trucs d’aplicacions que fem servir molt sovint a l’institut com el Gmail, Drive, Canva o Docs. La sorpresa ha arribat quan hem fet algun exercici amb el full de càlcul. Com que es poden crear creacions amb Pixel Art? Es clar!

El Pixel Art és una forma d’art digital, creat per ordinador a partir de l’ús de programari d’imatges rasteritzades, on les imatges són editades a nivell de píxel. Els gràfics en la majoria de videojocs per a PC antics, videoconsoles, calculadores gràfiques o videojocs de mòbil són en la seva majoria pixel art.