Informació relativa al curs 2019-20

Cap de departament: Carles López Olivares

Resta de professors: Jean-Paul Sigé, Lourdes Tortajada Albero