ESO: alumnes actuals de l’Institut Pla de l’Estany

Els alumnes que actualment estan cursant 1r, 2n o 3r d’ESO tenen plaça reservada al centre, però cal que en facin la confirmació.

Dates de confirmació de matricula: s’informarà als alumnes a través de tutories.

Documentació necessària: es donarà als alumnes un full amb els documents i pagaments necessaris.