Trets d’identitat

L’IES Pau Vila es va fundar l’any 1970 com a fruit de la lluita veïnal del barri. Encara que està emplaçat al barri de Gràcia de Sabadell, el seu alumnat procedeix de zones molt diferenciades de la nostra ciutat, per la qual cosa té una composició plural que es manifesta en una gran diversitat cultural, social i econòmica.

Els Castellers de Sabadell
Els Castellers de Sabadell al Pau Vila

Des de la seva fundació, l’Institut Pau Vila ha destacat per la seva implicació ciutadana i el tarannà obert a la ciutat de Sabadell, i això s’ha traduït en una col·laboració fluïda amb les seves entitats culturals, socials i esportives. Bon exemple d’aquesta col·laboració és la Biblioteca pública de Gràcia que es troba allotjada a les instal·lacions de l’institut.

El centre ha promogut activitats pedagògiques i cíviques de tot tipus i molt sovint ha estat un punt de referència per a la comunitat educativa de la ciutat. En ell han exercit i exerceixen la docència equips de professores i professors de reconeguda trajectòria cultural i educativa i s’hi han format alumnes que han tingut després una important projecció social i professional.

Davant la Reforma Educativa, el professorat d’aquest institut ha tingut i té una actitud crítica, reflexiva i dinàmica i ha fet una adaptació pròpia del disseny curricular, fruit d’una profunda anàlisi, que en molts aspectes s’ha avançat a les directrius que han arribat amb posterioritat des del Departament d’Ensenyament. L’institut Pau Vila és un centre pioner en la recerca d’alternatives pedagògiques per donar resposta a la diversitat del seu alumnat. Una de les estratègies més significatives d’aquest treball ha estat  l’aplicació d’uns itineraris diferenciats a 4t. d’ESO .