Consergeria

Consergeria

Horari

  • Matins: de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00
  • Tardes: de dilluns a divendres, de 17:00 a 19:15 i de 20:00 a 22:00.
  • Estiu: de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00

Avisos d’absència

Des de la consergeria es fa el control d’assistència de primera hora de l’alumnat d’ESO i s’informa a les famílies de l’absència de l’alumne. Preguem a aquestes que truquin informant de l’alumnat que no assistirà a primera hora. En qualsevol cas, la justificació s’haurà de fer per escrit i lliurar-la al tutor o tutora de l’alumne.

Entrades i sortides d’alumnes

Al matí, cinc minuts després de l’inici de la primera classe, es tanquen les portes del centre. L’alumnat d’ESO que arribi més tard, ha de passar per consergeria on s’anotarà el retard. L’alumnat de Batxillerat diürn que arribi més tard no podrà entrar fins a la següent hora.

Cap alumne de diürn pot sortir del centre sense autorització escrita de la família o de l’equip docent.

Reprografia

Hi ha un servei de fotocòpies i impressions, en blanc i negre, sempre que l’arxiu estigui en format pdf. Els arxius es poden presentar en memòria usb.

Préstec de pilotes

Tenim un servei de préstec de pilotes durant el temps d’esbarjo o sota la supervisió del professorat. El préstec és a canvi d’una penyora que es retornarà en el moment de la devolució de les pilotes.

Objectes perduts

Si heu perdut algun objecte i no el trobeu en el lloc on el vàreu oblidar, pregunteu a consergeria, perquè allà és on es porten en cas de trobar-los a les instal·lacions del centre. Per recuperar-los caldrà demostrar-ne la propietat.

Desperfectes

Cal comunicar qualsevol desperfecte (persianes, vidres, lavabos, etc.) al més aviat possible.