Serveis digitals

AMPA

Pàgina web de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Pau Vila

http://www.ampadelpauvila.org/

App del centre

Hi ha una App (android) del centre que permet accedir al Moodle, GIA, informació de sortides, … El contingut de l’aplicació es pot ampliar amb més informació. Està dirigida a tota la comunitat educativa i s’ha creat amb la col·laboració de l’alumnat.

Des del mòbil, entrant al Play Store podem fer una cerca amb el nom Institut Pau Vila i prémer instal·lar.

Correu electrònic

  • Institut Pau Vila: a8024871@xtec.cat
  • Coordinació ESO: esopauvila@gmail.com
  • Tutories: Correu corporatiu que es lliura a les famílies a l’inici de curs

Departaments i seminaris

GIA

Programa de Gestió d’Incidències de l’Alumnat

A l’inici de curs, cada alumne rep un codi unipersonal perquè la família pugui accedir al GIA, on es pot consultar l’horari escolar de cada alumne, les sortides programades, les notificacions del professorat, així com les faltes d’assistència, retards i incidències.

Moodle

Plataforma educativa

A l’inici de curs, cada alumne rep un codi unipersonal per poder accedir al moodle del centre. Allà hi trobareu la informació relativa a les matèries curriculars en forma de cursos virtuals, però també els criteris d’avaluació per matèries i les activitats de tutoria per nivell.

moodle isntitut Pau Vila

Moodle Institut Pau Vila: http://agora.xtec.cat/iespauvila/moodle/

Xarxes Socials

Segueix-nos a:

Xarxes WIFI

L’institut disposa de dues xarxes WIFI:

  • Xarxa Pau Vila: exclusiva per a la docència. Xarxa protegida i amb autorització de cada aparell mitjançant la seva adreça MAC.
  • Xarxa Eduroam: facilita la mobilitat dels investigadors, del professorat i dels estudiants europeus, oferint connectivitat en els seus desplaçaments a la resta d’institucions que hi estan adherides. La XTEC participa en el projecte Eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als d’altres institucions participants també a Eduroam, mitjançant la coordinació del CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya) que realitza l’enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institutcions participants en el projecte.