Batxillerat diürn, Itineraris 2020-2022

Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos cursos acadèmics estructurats en un cicle.

Horari marc de l’alumnat

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

Currículum

El currículum de Batxillerat s’organitza en tres modalitats:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
  • Arts

L’institut Pau Vila té autoritzades totes les modalitats llevat de la d’arts.

Matèries comunes

1r de Batxillerat
Llengua estrangera I (Anglès / Francès) 3h
Llengua catalana i literatura I 2h
Llengua castellana i literatura I 2h
Filosofia 2h
Ciències del món contemporani 2h
Educació física 2h
Tutoria 1h
2n de Batxillerat
Llengua estrangera II (Anglès / Francès) 3h
Llengua catalana i literatura II 2h
Llengua castellana i literatura II 2h
Història de la filosofia 3h
Història 3h
Treball de recerca (1h)
Tutoria 1h

Matèries de modalitat i específiques

Batxillerat Ciències i Tecnologia
Itinerari 1 Itinerari 2 Itinerari 3

Itinerari 4
1r 2n 1r 2n 1r 2n 1r 2n
Matemàtiques I Matemàtiques II Matemàtiques I Matemàtiques II Matemàtiques I Matemàtiques II Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II Física I Física II Ciències de la Terra I (Geologia) Ciències de la Terra II (Geologia) Dibuix Tècnic I Dibuix Tècnic II
Química I Química II Tecnologia I Tecnologia II Química I Química II Tecnologia I Tecnologia II
Biologia I
Robòtica
BATXIBAC I
Psicologia
Alemany
Religió + Altra
Biologia II
Electrotècnia
BATXIBAC II
Biologia I
Robòtica
BATXIBAC I
Psicologia
Alemany
Religió + Altra
Biologia II
Electrotècnia
BATXIBAC II
Biologia I
Robòtica
BATXIBAC I
Psicologia
Alemany
Religió + Altra
Biologia II
Electrotècnia
BATXIBAC II
Biologia I
Robòtica
BATXIBAC I
Psicologia
Alemany
Religió + Altra
Biologia II
Electrotècnia
BATXIBAC II
Batxillerat Ciències Socials i Humanitats
Itinerari 5 Itinerari 6 Itinerari 7 Itinerari 8
1r 2n 1r 2n 1r 2n 1r 2n
Matemàtiques aplicades a les CCSS I Matemàtiques aplicades a les CCSS II Matemàtiques aplicades a les CCSS I Matemàtiques aplicades a les CCSS II Llatí I Llatí II Llatí I Llatí II
Hª Món Contemporani Història de l’Art/Geografia Hª Món Contemporani Història de l’Art/Geografia Hª Món Contemporani Història de l’Art/Geografia Grec I Grec II
Economia d’Empresa I Economia d’Empresa II Literatura Universal Literatura Catalana / H. Art Literatura Universal Literatura Catalana / H. Art Literatura Universal Literatura Catalana / H. Art
In.Disseny +C Audiovisual I
BATXIBAC I Psicologia
Alemany
Religió + Altra
C.Audiovisual II Geografia
BATXIBAC II
Literatura Castellana
In.Disseny +C Audiovisual I
BATXIBAC I Psicologia
Alemany
Religió + Altra
C.Audiovisual II Geografia
BATXIBAC II
Literatura Castellana II
In.Disseny +C Audiovisual I
BATXIBAC I Psicologia
Alemany
Religió + Altra
C.Audiovisual II Geografia
BATXIBAC II
Literatura Castellana II
In.Disseny +C Audiovisual I
BATXIBAC I Psicologia
Alemany
Religió + Altra
C.Audiovisual II Geografia
BATXIBAC II
Literatura Castellana II
Exempcions i convalidacions

En determinades circumstàncies, es poden sol·licitar diverses exempcions i convalidacions de matèries. Podeu consultar la informació a l’apartat 3 del següent document: Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

El treball de recerca

  • El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. A l’institut l’iniciem cap a finals del primer curs i es presenta per escrit i oralment a segon. Representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat, i s’ha d’aprovar per assolir el títol de batxillerat.
  • Cada treball és guiat per un tutor que assessora en com cal fer un treball, i no tant en els continguts que aquest ha de tenir.
  • És un treball en grup, de com a mínim 2 alumnes.
  • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, la memòria escrita i la defensa de forma oral.
  • Més informació a l’enllaç a la pàgina web que hem preparat per a l’alumnat.

Accés a estudis posteriors

En el moment de la tria de matèries de modalitat caldrà tenir en compte: