Batxillerat diürn

Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos cursos acadèmics estructurats en un cicle.

Horari marc de l’alumnat

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

 Currículum

El currículum de Batxillerat s’organitza en tres modalitats:

  • Arts
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

L’institut Pau Vila té autoritzades totes les modalitats llevat de la d’arts.

Matèries comunes

1r de Batxillerat
Llengua estrangera I (Anglès / Francès) 3h
Llengua catalana i literatura I 2h
Llengua castellana i literatura I 2h
Filosofia 2h
Ciències del món contemporani 2h
Educació física 2h
Tutoria 1h
2n de Batxillerat
Llengua estrangera II (Anglès / Francès) 3h
Llengua catalana i literatura II 2h
Llengua castellana i literatura II 2h
Història de la filosofia 3h
Història 3h
Treball de recerca (1h)
Tutoria 1h

Matèries de modalitat i específiques

Batxillerat Ciències i Tecnologia
Itinerari 1 Itinerari 2 Itinerari 3
1r 2n 1r 2n 1r 2n
Matemàtiques I Matemàtiques II Matemàtiques I Matemàtiques II Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II Ciències de la Terra I Ciències de la Terra II Física I Física II
Química I Química II Química I Química II Tecnologia Industrial I Tecnologia Industrial II
Dibuix Tècnic I
Biologia I
Robòtica
BATXIBAC I
Psicologia i Sociologia
Alemany (2n Idioma) I i II
Religió + Altra
Dibuix Tècnic II
Biologia II
Electrotècnia
BATXIBAC II
Dibuix Tècnic I
Biologia I
Robòtica
BATXIBAC I
Psicologia i Sociologia
Alemany (2n Idioma)
Religió + Altra
Dibuix Tècnic II
Biologia II
Electrotècnia
BATXIBAC II
Dibuix Tècnic I
Biologia I
Robòtica
BATXIBAC I
Psicologia i Sociologia
Alemany (2n Idioma)
Religió + Altra
Dibuix Tècnic II
Biologia II
Electrotècnia
BATXIBAC II
Batxillerat Ciències Socials
Itinerari 4 Itinerari 5 Itinerari 6
1r 2n 1r 2n 1r 2n
Matemàtiques aplicades a les CCSS I Matemàtiques aplicades a les CCSS II Matemàtiques aplicades a les CCSS I Matemàtiques aplicades a les CCSS II Matemàtiques aplicades a les CCSS I Matemàtiques aplicades a les CCSS II
Hª Món Contemporani Història de l’Art Hª Món Contemporani Història de l’Art Hª Món Contemporani Història de l’Art
Economia d’Empresa I Economia d’Empresa II Literatura Universal Literatura Catalana Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II
Economia
Psicologia i Sociologia
BATXIBAC I
Alemany (2n Idioma) I
Multicultural Learning
Religió + Altra
Geografia
Literatura Castellana
BATXIBAC II
Alemany (2n Idioma) II
Arts
Economia
Psicologia i Sociologia
BATXIBAC I
Alemany (2n Idioma) I
Multicultural Learning
Religió + Altra
Geografia
Literatura Castellana
BATXIBAC II
Alemany (2n Idioma) II
Arts
Economia
Psicologia i Sociologia
BATXIBAC I
Alemany (2n Idioma) I
Multicultural Learning
Religió + Altra
Geografia
Literatura Castellana
BATXIBAC II
Alemany (2n Idioma) II
Arts
Batxillerat Humanitats
Itinerari 7 Itinerari 8 Itinerari 9
1r 2n 1r 2n 1r 2n
Llatí I Llatí II Llatí I Llatí II Llatí I Llatí II
Hª Món Contemporani Història de l’Art Hª Món Contemporani Història de l’Art Grec I Grec II
Literatura Universal Literatura Catalana Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II Literatura Universal Literatura Catalana
Economia
Psicologia i Sociologia
BATXIBAC I
Alemany (2n Idioma) I
Multicultural Learning
Religió + Altra
Geografia
Literatura Castellana
BATXIBAC II
Alemany (2n Idioma) II
Arts
Economia
Psicologia i Sociologia
BATXIBAC I
Alemany (2n Idioma) I
Multicultural Learning
Religió + Altra
Geografia
Literatura Castellana
BATXIBAC II
Alemany (2n Idioma) II
Arts
Economia
Psicologia i Sociologia
BATXIBAC I
Alemany (2n Idioma) I
Multicultural Learning
Religió + Altra
Geografia
Literatura Castellana
BATXIBAC II
Alemany (2n Idioma) II
Arts

Exempcions i convalidacions

En determinades circumstàncies, es poden sol·licitar diverses exempcions i convalidacions de matèries. Podeu consultar la informació a l’apartat 3 del següent document: Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

Accés a estudis posteriors

En el moment de la tria de matèries de modalitat caldrà tenir en compte:

Llibres de text

Llibres de text curs 2017-2018