Equip directiu i coordinacions

L’equip directiu (que està integrat pel director, el cap d’estudis, el coordinador pedagògic, el secretari i el cap d’estudis adjunt) i els diversos coordinadors i coordinadores  s’encarreguen de la gestió i organització de l’institut, seguint les directrius establertes pel Consell Escolar i pel Claustre de professorat.

Composició curs 2020-2021

Equip directiu Director Josep Lluís Navarro
Secretària Toñi Bejarano
Cap d’estudis Àlex Costals
Cap d’estudis adjunt Lurdes Peralta
Coordinadora pedagògica Helena Sarroca
Coordinacions Coordinadora 1r ESO Berta Junqué
Coordinadora 2n ESO Marina Giannoni
Coordinadora 3r ESO Joan Moya
Coordinadora 4t ESO Julián Molina
Coordinadora 1r Batxillerat diürn Gemma Cuesta
Coordinadora 2n Batxillerat diürn Raquel Melo
Coordinadora Batxillerat nocturn Neus Devesa
Coordinador informàtica Fran Garcia
Coordinador sortides Tino Martorana
Coordinadora prevenció riscos laborals Ferran Peris
Coordinadora lingüística i de cohesió social Marta Pont