ESO

L’institut Pau Vila té assignades 5 línies d’ESO per a cada nivell però, segons les necessitats reals i quan els recursos ho permeten, es creen desdoblaments en grups de reforç o d’ampliació i d’aula oberta.

Horari marc de l’alumnat

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

Currículum

El departament d’Ensenyament estableix els continguts curriculars que s’han d’impartir a cada nivell i que podeu consultar al seu web corporatiu: Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Idioma

Tot l’alumnat fa com a primera llengua estrangera anglès. El francès s’ofereix com a segona llengua estrangera des de 1r d’ESO.

Atenció a la diversitat

 • Suport per a l’alumnat amb altes capacitats.
 • Creació de grups de reforç a les matèries instrumentals a 1r, 2n  i 3r d’ESO (aules obertes).
 • Grup d’aula oberta i grup de reforç a 4t d’ESO.
 • Seguiment de l’alumnat amb matèries pendents.
 • Adaptació amb Plans individualitzats (PI) i Adaptacions Curriculars a l’Aula (ACA)

LLibres de text

Llibres de text pel curs 2019-2020

Sortides

La programació general de les activitats que impliquen una modificació de l’horari lectiu de l’alumnat i que es realitzaran dins o fora del recinte escolar s’aproven al Consell Escolar.

Les famílies són informades mitjançant una circular que es lliura a l’alumnat i han de signar-ne l’autorització. L’equip docent té potestat per prohibir la participació a l’alumnat que no hagi complert la normativa de convivència.

A l’institut Pau Vila són tradició les següents:

 • 1r ESO
 • 2n ESO: Visita a la depuradora
 • 3r ESO
 • 4t ESO
  • Visita exposició World Press Photo
  • Esquiada

Activitats extraescolars

L’AMPA gestiona l’oferta i organització d’activitats extraescolars. Trobareu la informació al seu web: http://www.ampadelpauvila.org

Articles

Els articles publicats i relacionats amb l’ESO es poden consultar a la categoria ESO.