Consell escolar

Què és?

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, pares i mares d’alumnes, etc. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Contacte

Si teniu algun dubte, queixa, suggeriment o proposta per a plantejar en el consell escolar, ens ho podeu fer arribar a través del correu dels representants dels pares i mares dels alumnes, que és el següent: consellescolar@inspauvila.cat

Composició curs 2018-2019

Direcció Josep Lluís Navarro Garcia
Cap d’estudis Àlex Costals López
Secretària Toñi Bejarano Sánchez
Professorat Berta Junqué Prats
Ester Boldú Grau
Jordi Cañadell Badenes
Francisco Garcia López
Julián Molina Martínez
Joan Moya Rovira
Ferran Peris Grau
Chema Priego Chamorro
Mares i Pares Elisabet Civil Serra
Meritxell Lloret Monter
Rafael Merino Pareja
Fina Riquelme Fernández
AMPA Olga Martínez Solano
Alumnat Marcel Aquilar Cardús
Gerard Amor Roca
Roc Mañosa Pocino
Júlia Torelló Dalmau
PAS Laura Giménez Moix
PAE Mari Carmen Jiménez Valenciano
Ajuntament Anna M. Reina