AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’Institut Pau Vila és una entitat sense ànim de lucre, formada per les mares i els pares de l’alumnat de l’institut que voluntàriament ho desitgen. Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

L’AMPA ofereix tot un conjunt de serveis i activitats a la comunitat educativa com, per exemple, els que destaquem a la pàgina serveis AMPA.