Claustre

El claustre de professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educatives de l’institut. Està integrat per la totalitat del professorat que hi presta serveis i el presideix el director.

El professorat del centre s’adscriu d’acord amb les seves especialitats en els 10 departaments didàctics establerts normativament. Segons la complexitat d’aquests s’han constituït alguns seminaris.

Composició curs 2020-2021

Anglès
Ester Boldú
Gemma Cuesta
Marta Martínez
Jorge Méndez
Quim Módenes
Josep Lluís Navarro
Sílvia Nicolàs
Ester Ordóñez
Ruth Roca*
Esteve Teruel Pont
Biologia i geologia
Salvador Climent
Laia Faidella*
Berta Junqué
Conxita Miró
Ferran Peris
Laura Rebollal
Educació visual i plàstica
Montserrat Fuster*
Rocío Luna
Filosofia
Òscar Arranz
Jordi Cañadell*
Física i química
Àngels Carrera*
Gabriel Juanico
Albert Julve
Irene Reche
Manel Sánchez
Francès
Ester Canet
Sílvia García*
Joëlle Pascual
Bárbara Rodríguez
Geografia i història
Olga Culleré
Claudia Jiménez
David Martín
Raquel Melo
David Palacios*
Sònia Sánchez
Llengua castellana i literatura
Mònica Fernández
Cristina García
Mª Luisa López
Esteban Martínez*
Julián Molina
Maribel Rivero
Llengua catalana i literatura
Neus Devesa
Anna Droguet
Marina Giannoni
Antoni Isarch*
Marta Pont
Jordi Pérez
Mª Dolors Salavert
Llengües clàssiques
Albet Fideu
Isabel Jofresa*
Matemàtiques
Toñi Bejarano
Elisabet Civil*
M. José Cortés
Carlos López
Joan Morales
Ismael Navarro
Lurdes Peralta
Juan L. Rubio
Montserrat Vilanova
Música
Clara Vilaseca*
Orientació Educativa (Psicopedagogia)
Joan Gener
Graciela Herrera
M. Carmen Jiménez
Mª Dolors Manzano (Carlos Sifré)
David Sánchez 
Helena Sarroca
Vanessa Simón*
Tecnologia
Marta Dubreuil
M. Carmen Fernández
Francisco Garcia
Joan Moya
José M. Priego*
Religió
Tino Martorana