PAS

El personal d’administració i serveis (PAS) està format per:

  • Conserges, que s’encarreguen de vigilar i custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre, controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre, utilitzar i manipular el maquinari de reprografia, atendre l’alumnat i donar suport al funcionament i estructura del centre.
  • Personal d’administració, que s’encarrega de la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes, dels documents acadèmics (llibres d’escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…) i de la tramitació dels assumptes propis del centre.
  • Personal de neteja, que té cura de la neteja de les instal·lacions del centre.
  • Infermera del Programa Salut i Escola
  • Personal de la cantina, que s’encarrega de la gestió del bar-cantina, d’acord amb les directrius donades pel Consell Escolar.

Composició curs 2018-19

Conserges
Narcís Arqué
José Miguel González
Enric Vila
Administració
Laura Jiménez
Eulàlia López
 Neteja
Trini Herrera
Rosario Soteras
Mercedes Férez
Elisabeth Monterroso
Infermera Salut-Escola
Piedad Díaz
Cantina
Anna Perelló
Marta Perelló