Batxibac

Doble titulació Batxillerat – Baccalauréat

L’institut Pau Vila és el primer centre de Sabadell específicament autoritzat pel Departament d’Ensenyament per impartir el programa Batxibac que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxillerat si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Més informació: