Història

INEMM Pau Vila, 1970
INEMM Pau Vila, 1970

El nom

El Centre va començar com a “Sección Delegada Mixta del Instituto Nacional de Enseñanza Media Masculino” de la ciutat de Sabadell, en el curs 1969-70. L’Ordre ministerial del 27 de juliol de 1970 (BOE nº 202, de 24 d’agost de 1970) deixa constància de la creació del nostre Institut com a “Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto”, adoptant el nom de l’insigne geògraf i pedagog sabadellenc Pau Vila.

El primer director en funcions del Pau Vila, el Sr. Pepe Sanchís Sinisterra, més endavant premi nacional de teatre, explicà amb motiu del 25è aniversari del centre que “fa 25 anys no es podia posar el nom d’una persona viva a un institut, per això nosaltres, en demanar-ho, només vam adjuntar-hi la data del seu naixement”. Per aquest motiu el Ministeri va donar per entès que estava mort, tot i que en realitat no ho estava, era republicà i vivia a l’exili.

Estudis

Distinció PAU 2014
Distinció PAU 2014

L’institut Pau Vila és un centre especialitzat en el batxillerat des del seu origen:

 • 1969 – 1975: Batxillerat i COU (ambdos en règim diürn i nocturn)
 • 1975 – 1990: BUP i COU (ambdos en règim diürn i nocturn)
 • 1990 – 2015: ESO i Batxillerat ( aquest en règim diürn i nocturn)
 • Des de 2015: ESO, Batxillerat (diürn i nocturn) i Batxibac

Projecte pedagògic

L’institut Pau Vila és un centre pioner en la recerca d’alternatives pedagògiques per donar resposta a la diversitat del seu alumnat.

Segons el Diari de Sabadell, el Pau Vila “tenia l’etiqueta de centre reivindicatiu perquè l’alumnat havia connectat ràpidament amb un claustre de professors joves, demòcrates i antiarquetipus dels vells mestres que tant marcaven la distància existent entre ells i els deixebles.”

Constantí Sotelo i la coral de l'institut
Constantí Sotelo i la coral de l’institut

La segona dècada (1980-1990) va començar amb la Sra. Carme Laura Gil i Miró com a directora i va ser un període d’innovacions pedagògiques que s’han convertit en un dels trets identificatius del nostre institut:

 • Organització del centre mitjançant comissions.
 • Distribució horària de les matèries del nocturn en sessions dobles.
 • Implantació del català a tots els nivells.
 • Valoració dels resultats acadèmics, amb detecció i resolució de problemes específics mitjançant la racionalització dels recursos existents.
 • Creació de la revista de l’institut, formació de la Coral del Pau Vila, atenció professional per a la biblioteca del centre, …

Amb la reforma educativa de la LOGSE (1990), l’institut Pau Vila va fer una adaptació pròpia del disseny curricular que en molts aspectes es va avançar a les directrius que posteriorment va enviar el Departament d’Ensenyament (creació de l’aula taller i de la Unitat d’Adaptació Curricular, aplicació d’uns itineraris diferenciats a 4t. d’ESO, …).

El centre és pioner en impartir el Batxibac a Sabadell i té una llarga tradició de viatges i intercanvis en l’estranger, així com de sortides interdisciplinàries.

25è Aniversari

Pepe Sanchís
Pepe Sanchís (Cloenda 25è aniversari)

El curs 1994-95, l’IES Pau Vila va celebrar el seu 25è aniversari. La commemoració d’aquest esdeveniment es va dur a terme al llarg de tot el curs, i en la celebració no solament s’hi va implicar la comunitat educativa sinó també tot el barri de Gràcia, encapçalat per la seva Associació de Veïns, i d’altres institucions públiques i empreses privades de Sabadell.

Instal·lacions

Durant la primera dècada (1970-1980), el centre va passar de tenir 350 alumnes a tenir-ne 1500, on el 30% corresponia al règim de nocturn. Es van fer les ampliacions adients per acollir-los, amb un nou edifici d’aules, un nou gimnàs i una sala d’actes.

El pas dels anys va anar provocant un deteriorament progressiu de les infraestructures perquè els arranjaments i les partides pressupostàries per obres del Departament d’Ensenyament van ser del tot insuficients. El centre va quedar tan malparat que finalment va arribar a fer-se un projecte de remodelació del centre com a obra de nova construcció  (DOGC núm. 5002 (06/11/2007)) encara que va quedar sense efecte per manca de pressupost del Govern.

Parlament de Catalunya
parlament.cat

Paral·lelament, es va fer públic el fet que sota les construccions del centre existeix un refugi antiaeri i tots els estaments van acordar recuperar-lo quan sigui possible, incloent el nostre centre com a Espai d’Expectativa Arqueològica en el catàleg del PEPPS.

Des de llavors, cada curs es fan millores en funció de les prioritats del centre (per raons de seguretat i condicions de treball) i en funció de les partides pressupostàries del Departament. L’institut també destina a les obres part del seu pressupost.

Amb tot, la comunitat educativa creu que rehabilitar (no enderrocar) el centre és la millor opció perquè:

 • És l’únic institut de Sabadell amb una sala d’actes amb cabuda per a 250 persones.
 • Les aules són força àmplies front les noves construccions.
 • Disposem de més espais per a desdoblaments, departaments, laboratoris, …

L’any 2010, el centre es va apuntar al programa Educat 1×1 amb l’únic propòsit de digitalitzar les aules i dotar l’institut de les noves tecnologies. Des de llavors, cada any s’han anat adequant els espais i les connexions i ara tenim xarxa WIFI i per cable, aules amb pissarra digital, portàtils per a l’alumnat, 4 aules d’informàtica i 5 aules d’audiovisuals (una amb pantalla croma).

Reconeixements

Medalla d'honor de Sabadell a l'Institut Pau Vila
Medalla d’honor de Sabadell a l’Institut Pau Vila

L’institut Pau Vila ha rebut amb el pas dels anys nombrosos reconeixements, tant pel que fa a experiències pedagògiques innovadores (Premis Federico Mayor Zaragoza) com per la seva implicació ciutadana (Medalla d’Honor de Sabadell), treballs de recerca (Premis Montserrat Miró i Marimón, Premis Argó), beques d’estudis (Ítaca-Santander), excel·lencia en el Batxillerat, a les PAU,  …

No volem pas fer una exposició exhaustiva, però podeu veure les últimes novetats amb l’etiqueta Premis dels articles.