Alumnes del cicle de GM de Laboratori visiten el Servei de Desenvolupament del Medicament

El passat dimarts dia 4 de desembre, els alumnes de 2n curs del cicle d’Operacions de laboratori van visitar les instal·lacions del Servei del Desenvolupament del Medicament (SDM) de la Universitat de Barcelona situat a la facultat de farmàcia. Aquest servei és una planta pilot de tecnologia farmacèutica que disposa d’unes instal·lacions a petita escala, que reuneixen totes les condicions exigides per la indústria farmacèutica. Aquest centre de referència ofereix projectes i serveis de caràcter tècnic, científic, de recerca i de desenvolupament del medicament a empreses del sector farmacèutic, per tal de millorar o desenvolupar nous fàrmacs i productes sanitaris.
L’objectiu de la visita era conèixer el funcionament d’una indústria farmacèutica, ja que des de fa un any s’està treballant en el cicle de laboratori coneixements específics d’aquest tipus d’indústria, aprenent també a elaborar diferents formes farmacèutiques i productes sanitaris.

34,35,240,246.607468
34,35,302,317.449738
34,35,300,314.403564
34,35,284,298.392365