Prova d’avaluació de 4t ESO 2013

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica. La fa tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya i s’aplicarà el dijous dia 14 de febrer i el divendres dia 15 de febrer de 2013.

El dijous 14 de febrer es faran les proves de Llengua catalana i Matemàtiques; el divendres 15 de febrer, les de Llengua castellana i Llengua estrangera francesa (amb comprensió oral) o Llengua estrangera anglesa (amb comprensió oral). Per cada prova es disposa d’un temps màxim de 60 minuts, sense incloure-hi el temps dedicat a explicar les instruccions.

Full informatiu per als estudiants

Full informatiu per a les famílies

La prova de quart d’ESO de 2013 avalua:

– La competència matemàtica.
– La competència comunicativa lingüística en llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera (i aranès a la l’Aran).

1) La competència matemàtica consisteix en la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions numèriques i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i social.

  • Blocs de continguts: numeració i càlcul; relacions i canvi; espai, forma i mesura; estadística i atzar.
  • Processos: reproducció (representacions simples; càlculs i procediments rutinaris; resolució de problemes senzills); connexió (comprensió i construcció de models simples; interpretació i resolució de problemes estàndard; ús de diversos mètodes ben definits); reflexió (formulació i resolució de problemes més complexos que impliquen reflexió, intuïció, generalització i interrelació de coneixements rellevants; ús de mètodes més complexos).

2) La competència comunicativa lingüística consisteix en la capacitat de comprendre i expressar textos i missatges de tipologia diversa, utilitzant la llengua com a vehicle de comunicació, obtenció d’informació i suport del coneixement.

En llengua catalana i castellana (i aranès) la prova mesura, de manera coordinada, les mateixes competències i amb els mateixos criteris. Es poden establir lligams amb altres matèries (ciències socials, ciències de la naturalesa…) a través de textos amb temàtica pròpia d’aquestes matèries.

  • Comprensió lectora: obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració.
  • Expressió escrita: redacció (adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística).

En competència lingüística en llengua estrangera (anglès o francès) s’avalua:

  • Comprensió oral: obtenció d’informació i interpretació de la informació.
  • Comprensió escrita: obtenció d’informació i interpretació de la informació.
  • Expressió escrita: adequació i coherència, i correcció lingüística.

Quaderns de les proves aplicades els dies 15 i 16 de febrer de 2012

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>